To do

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken
Werk aan de Wiki
Linux Mint Wiki NL, sinds juni 2014 online, onderdeel van de Nederlandse Local Community van Linux Mint
Op deze To Do pagina staat de lijst met gewenste aanpassingen en artikelen.

Schroom niet om een bijdrage te leveren en deze lijst uit te breiden en ook te verkorten door onderdelen te bewerken.

Als je een antwoord wilt zet je aan het eind van je vraag vier ~ tildes of druk op de knop 'Handtekening'.