Swap

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

De swap is een mogelijkheid om bij weinig vrij RAM (werkgeheugen) de gegevens die niet direct nodig zijn uit het werkgeheugen te verplaatsen naar een speciale swap-partitie of swap-file dat dan als extra werkgeheugen dienst doet.

Installatie

Bij de installatie van een Linux Mint distributie wordt een swap-partitie aangemaakt als daarvoor ruimte is of als dat is gereserveerd. Het installatieprogramma zal een tot anderhalf maal de grootte van het werkgeheugen aan swap toewijzen, of een bestaande swap-partitie gebruiken.

Bij de installatie van Linux MInt zal swappiness de waarde 60 krijgen en de swap-partitie in /etc/fstab worden vermeld.

Werking

Het swappen wordt geactiveerd door swappiness (swap-neiging) als de daarin gegeven waarde wordt berijkt. De standaard waarde is 60 en betekent dat swap in werking komt als 40% van het RAM in gebruik is. Het voorkomt daarmee dat het werkgeheugen vol loopt en de pc daardoor vast loopt.

Noot: De waarde 60 is een afweging tussen swap-snelheid en programmagebruik. (zie Systeemeisen)

Met swappiness op 0 wordt de swap niet gebruikt en met 100 wordt constant geswapt. De swappiness kan in het bestand sysctl.conf worden gecontroleerd en alleen door een systeembeheerder (root) worden aangepast.

Let op:

- Als swap in werking treedt zal de pc niet reageren tot swap klaar is.[1]
- Er wordt geadviseerd om swappiness op 10 in te stellen, maar betekent ook dat er meer geheugen moet worden geswapt en de pc langer niet gebruikt kan worden. Dit is alleen werkbaar als de kans op swappen minimaal is.

Tip: Tijdens het werken met Linux Mint kan het programma Processenbeheer worden aangezet. Hiermee kan in grafiekvorm het gebruik van de onderdelen Processor, Geheugen (+swap) en Internetverbinding worden bekeken.

Controleer de swap

De swap-neiging kan met het volgende worden gecontroleerd.

Plaats de onderstaande commando-regel in de terminal:

(kopieer en plak)
cat /proc/sys/vm/swappiness

Er verschijn nu een getal, standaard is dit 60.

Verander de swap

De swap-neiging kan worden aangepast in het bestand sysctl.conf in de map (directory) /ect.

Dit bestand kan alleen worden bewerkt met beheerdersrechten door middel van de optie Openen als beheerder en in de terminal met rootrechten.

Een voorbeeld

In dit voorbeeld wordt gedit als tekstbewerker (editor) gebruikt. Elke distro heeft zijn eigen standaard tekstbewerker, kijk dit na.

Plaats de onderstaande commando-regel in de terminal:

(kopieer en plak)
sudo gedit /etc/sysctl.conf

Type het beheerder-wachtwoord.

De tekstbewerker Gedit wordt geopend met de tekst van het bestand.

Plaats de 2 onderstaande regels helemaal onderaan in het geopende sysctl.conf bestandje.

(kopieer en plak)
# Verminder de swapneiging
vm.swappiness=10

De waarde 10 kan ook een andere waarde krijgen, maar minimaal 0 en maximaal 100.[2]

De default (standaard) waarde = 60 en wordt hoofdzakelijk gebruikt in combinatie met een server.[2]

Sla het bestand op.

Let op: De nieuwe instelling wordt pas actief als de pc is herstart.

Overige

Het swappen van gegevens uit het werkgeheugen naar de hdd en terug gaat ten koste van de snelheid door de traagheid van de hdd.

Voor een Ssd wordt de waarde 0 (nul) geadviseerd om deze te beschermen tegen veelvuldig schrijven.

Zie ook

Referenties & bronnen

  1. Virtueel geheugen Wikipedia
  2. 2,0 2,1 Optimize the Swap {en} Tutorial op Linuxmint.com.