Help:Categorie

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken
Snelcursus onderdelen

Portaal Snelcursus

Ieder artikel of bestand hoort in een categorie te worden geplaatst
Linux Mint Wiki NL, sinds juni 2014 online, onderdeel van de Nederlandse Local Community van Linux Mint

Een categorie is een map waarin pagina's van de Linux Mint NL wiki wordt opgeslagen om deze snel te kunnen vinden.

Hoofd categorie

De hoofdcategorie die op deze wiki wordt gebruikt is 'Alle' en is de enige die niet in een andere categorie staat. De categorie Alle is onderverdeelt in sub of ondercategorieën die een naam hebben die de lading dekt. Zo is de categorie Distro de map waar alle info over distributies is geplaatst en in de map Media zitten alle afbeeldingen.

Gebruikers categorie

De gebruikers categorie is een onderdeel van de speciale pagina's en worden automatische gecategoriseerd. Onderaan deze pagina en subpagina's wordt dus niet met de hand een categorie geplaatst.

Hoe werkt het

Een categorie wordt gemaakt met [[Categorie:Naam]], voor Naam wordt een bestaande of nieuwe categorienaam gebruikt.

Gebruik zoveel mogelijk namen in enkelvoud, dus geen Pinguins maar Pinguin.
Pinguin is met een ï maar die mag niet in een categorienaam, dus geen accenten. 

Een bestaande categorie kan worden gevonden met Alle categorieën op de hoofdpagina, in het kader 'Linux Mint wiki algemeen'. Er verschijnt dan een overzicht met alle categorieën en categoriegroepen in de hoofdcategorie 'Alle'.

De getoonde 'Ondercategorieën' kunnen ook weer een hoofdmap zijn van andere categorieën en kunnen worden getoond door erop te klikken. De knop Alle categorieën en subs toont alle categorieën en sub categorieën.

Een nieuwe categorie maken

Met [[:Categorie:VoorbeeldNaam]] kan worden getest of een categorie bestaat. Hier is Voorbeeldnaam de naam die getest moet worden met als resultaat Categorie:VoorbeeldNaam.

Is de link blauw, dan bestaat de categorie. Een RODE link is een DODE link, een niet bestaande categorie.

Een nieuwe categoriekoppeling wordt gemaakt door [[Categorie:Naam]] als laatste regel in een artikel te plaatsen, ('Naam' is een voorbeeld).

Hierdoor komt er een rode categorielink onder aan de pagina te staan als het artikel is opgeslagen.

In de bewerkingsfase worden geen categorieën getoond met de knop 'Bewerking ter controle bekijken'

Klik op de rode categorielink en er wordt een nieuwe pagina geopend met als naam 'Bezig met het aanmaken van Categorie:Naam'.

Type in het tekstveld een korte beschrijving van deze nieuwe categorie, waarna op de laatste regel [[Categorie:Hogere categorie]] komt, waarbij 'Hogere categorie' de categorienaam is waarin deze nieuwe categorie geplaatst moet worden.

Voorbeeld: Categorie:DistroInfo is de nieuwe categorie.
dan komt [[Categorie:Distro]] onderaan in de tekst van de nieuwe categorie DistroInfo.

Tot slot

Als alles goed is gegaan zijn er geen rode categorielinken bijgekomen,

Controleren kan met 'Speciale pagina's' in de linker kantlijn van de Hoofdpagina. klik hierop en zoek dan bij:

Veel succes met het bewerken van de Nederlandse Linux Mint wiki. De beheerders.