Help:Kleurgebruik

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken
Snelcursus onderdelen

Portaal Snelcursus

Kleuren gebruiken in tekst en achtergrond
Linux Mint Wiki NL, sinds juni 2014 online, onderdeel van de Nederlandse Local Community van Linux Mint

Voor het kleur gebruik in de wiki kunnen verschillende manieren worden gebruikt.

Hiervoor is echter wel HTML en/of wiki code nodig die altijd een open en sluit tag hebben of in een afgesloten style omschrijving is gecodeerd.

De code die hiervoor moet worden gebruikt is afhankelijk van de plaats waar de kleuren gewenst zijn.

Kleuren worden vermeld met hun Engelse benaming, of met een hexadecimale kleurgetallen waarmee veel meer tinten mogelijk zijn.

Tekst

Tekstkleur

Om een tekst een kleur te geven kan de volgende code worden gebruikt:

<font color="red"> zoals dat hier het geval is, en erna </font>
wat resulteert in een rode tekst
zoals dat hier het geval is, en erna.
Achtergrondkleur

Om de achtergrond van een tekstregel te kleuren worden hier twee voorbeelden getoond.

<div style="background-color:lightgrey;"> hier het eerste voorbeeld </div>
wat resulteert in een volledig gekleurde regel
hier het eerste voorbeeld

Een andere optie is

<span style="background-color:lightgrey;"> en dit is het tweede voorbeeld </span>
wat resulteert in alleen een gekleurde tekstachtergrond
en dit is het tweede voorbeeld

Tabellen en lijsten

Kader, cellen, tekst en achtergrond
Onderstaande code:
{| style="border:1px solid red;"
|+ met kop
|-
| Onderwerp één || Onderwerp twee
|-
| Onderwerp drie | Onderwerp vier
|-
|}
maakt de volgende tabel:
met kop
Onderwerp één Onderwerp twee
Onderwerp vier
En de code hieronder:
{| style="background:yellow; color:green; width:50%;"
|+ <div style="background-color:lightgrey; color:red;"> En een kopregel </div>
|- 
| abc
| def
| ghi
|- style="background:red; color:white"
| jkl || mno || pqr
|-
| stu || style="background:#C1C1C1" | vwx || yz
|-
|}
Gebruikt ook kleuren:

En een kopregel

abc def ghi
jkl mno pqr
stu vwx yz

Let ook op de enkele en dubbele staande strepen.

Zie ook