Help:Paginaindeling

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken
De Pagina-indeling in de Linux Mint NL wiki is als volgt
Linux Mint Wiki NL, sinds juni 2014 online, onderdeel van de Nederlandse Local Community van Linux Mint
Voor een goede werking van de wiki kan het gebeuren dat deze indeling veranderd.
Bij voorbaat onze verontschuldiging hiervoor.
Snelcursus onderdelen

Portaal Snelcursus

Pagina soorten

De soorten pagina's waarmee op deze wiki wordt gewerkt.

Hoofd pagina

Hoofdpagina stijl Modern

De Hoofd pagina is de hoofd inhoud opgave van de Linux Mint wiki.
Hier vandaan kan men alle onderdelen bereiken die op deze wiki aanwezig zijn.

In het artikelvenster bevinden:
 • Bovenin een kader met een korte beschrijving over de doelstelling van de Linux Mint wiki.
 • Daaronder links een kader met linken naar algemenen onderwerpen of pagina's.
 • In het midden een kader met de linken naar de verschillende onderwerp of artikel groepen.
 • Rechts een kader met linken naar artikelen of websites die aanwijzingen of hulp bieden bij het gebruik van deze wiki.
 • Daaronder enkele wisselende onderwerpen en een lijst met Linux Mint wiki's in andere talen.

Gebruikers

Een gebruiker is een persoon die gebruik maakt van de NL Linux Mint wiki.

 • Elke gebruiker kan de wiki lezen en ervan kopiëren en wordt vermeld met het IP adres.
 • Een aangemelde gebruiker kan de wiki lezen en bewerken en wordt vermeld met de gebruikersnaam die is opgegeven bij de registratie.
 • Een geregistreerde gebruiker heeft bevoegdheden om bewerkingen te controleren en vandalisme te bestrijden.
 • Er zijn enkele speciale gebruikers met het recht om de werking van deze wiki aan te passen en te corrigeren bij onjuist gebruik, zoals de beheerder(s) en de sysop(s).

Artikel

In principe is elke pagina of media een artikel.

 • Dus zowel de naamruimte, de overleg ruimte en media worden door de wiki structuur geien als een artikel.
 • Alle artikelen kunnen worden gevonden via de link "Alle artikelen" op de Hoofdpagina.

Media

Met media wordt bedoelt alle bestanden.

 • Bestanden zijn alle afbeeldingen, foto's, plaatjes, video's en gesproken tekstbestand.
 • Deze worden door de wiki structuur als speciale artikelen beschouwd en kunnen via "Alle media" op de Hoofdpagina worden gevonden.

Categorie

Artikelen worden opgeslagen in een map die men categorie noemt.

 • Er is een hoofdcategorie met de naam Alle, hierin staan alle andere categorieën.
 • Categorieën kunnen worden gevonden via de link "Alle categorieën" op de Hoofdpagina .

Speciaal

Speciale pagina's worden gebruikt voor de werking en controle van de wiki.

 • Deze pagina's zijn een onderdeel van de motor van de wiki.
 • Een gewone gebruiker kan deze pagina's niet allemaal lezen en de meeste daarvan ook niet bewerken.

Andere pagina's

Elke pagina heeft een Overlegpagina, behalve de Speciale pagina's.
Aan elke pagina kunnen sub-pagina's verbonden zijn.

1uparrow.png Menu

Pagina indeling

Vier onderdelen stijl Moonbook

Een pagina bestaat uit vier delen

De vier delen
Plaats Doel
Links De kantlijn
Boven Persoonlijke mogelijkheden
Midden Het artikel venster
Onder Belangrijke website informatie

+ Op alle pagina's kunnen blauwe of rode linken staan.
Blauwe link verwijst naar een andere pagina of artikel dat ook buiten deze wiki kan zijn.
Rode link is een dode link en verwijst naar niet bestaande pagina's, bestanden of internetadres.

Linker kantlijn

Linker kantlijn
Van boven naar onder
Naam Doel
Linux Mint Logo Link naar de hoofdpagina van deze wiki
Hoofdpagina De eerste pagina in deze Linux Mint wiki
Terug naar website Naar de website van de Nederlandse Local Community van Linux Mint
Recente wijzigingen Alle recente wijzigingen die in deze wiki zijn aangebracht
Hulmiddelen Menu voor
Koppelingen naar deze pagina Linken op andere pagina's die naar deze pagina wijzen
Verwante wijzigingen Wijzigingen die te maken hebben met deze pagina
Bestand uploaden Een mediabestand (foto of plaatje) op deze wiki beschikbaar stellen
Speciale pagina's Pagina die te maken hebben met de uitvoering of werking van deze wiki
Printervriendelijke versie Een tekstuitvoering van het artikel dat nu op het scherm staat
Permanente koppeling Vaste koppelingen met andere pagina's
Paginagegevens Achtergrond gegevens van de pagina

+ Op de gebruikerspagina staat bij Hulpmiddelen ook
Gebruikersbijdragen - Geeft hetzelfde als Bijdragen in de Top regel.

+ Bij speciale pagina's is het menu Hulpmiddelen in de linker kantlijn aangepast.

Top regel

Persoonlijke mogelijkheden
Naam Doel
Gebruikersnaam of IPadres Link naar de eigen gebruikerspagina / Gebruikers naamruimte
Overleg Link naar de eigen overleg pagina
Voorkeuren Link naar de voorkeuren voor de eigen pagina-instellingen en vermeldingen
Volglijst Link naar een lijst met pagina's die men volgt.
Bijdragen Link naar alle eigen bijdragen op deze wiki
Afmelden of aanmelden Afmelden of aanmelden op deze wiki

Midden

Linksboven in het artikelvenster staat altijd de paginanaam in grote dikke letters.
Daarboven staan tabs - van links naar rechts

Artikel venster
Naam Doel
Pagina De hoofdpagina (Artikel naamruimte) van het artikel of onderdeel waar men zich bevind
Overleg De overlegpagina voor dat artikel of pagina waar men zich bevind
Lezen Ga naar de leesversie van het artikel waar men op dat moment is
Bewerken Het deel waar men het huidige artikel kan bewerken, voorvertonen en opslaan
Geschiedenis weergeven Een lijst met de bewerkingsgeschiedenis van dat artikel of overleg tonen
Sterretje Om het volgen van de pagina aan of uit te zetten
Driehoekje Om de artikelnaam te veranderen
Zoeken Vul hier in wat U zoekt op deze wiki en druk op ENTER of OK

+ Op de Overleg pagina's staat tussen Bewerken en Geschiedenis weergeven nog een knop Kopje toevoegen, voor het makkelijk invoegen van een nieuw onderwerp aldaar.

Onder

- Belangrijke website en pagina informatie.

Verschillen

In Voorkeuren kan een andere pagina-indeling worden ingesteld, waardoor de indeling ook anders kan zijn.

1uparrow.png Menu