Help:Referentie

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken
Referenties en bronnen in artikelen vermelden
Linux Mint Wiki NL, sinds juni 2014 online, onderdeel van de Nederlandse Local Community van Linux Mint

Een referentie verwijst naar aanvullende informatie van een tekstdeel in een artikel.

Het komt voor dat informatie over een onderwerp niet allemaal in het artikel kan worden geplaatst of dat de informatie er niet direct inpast maar wel van belang is om het onderwerp te verduidelijken.

Wat is

Referenties verwijzen naar aanvullende informatie van een deel van de artikeltekst of naar bronnen om de tekst te onderbouwen.

Hierdoor blijft de tekst kort en leesbaar en is er toch een mogelijkheid om de informatie op een nette manier te vermelden en terug te vinden.

Gebruik

Het is een belangrijk onderdeel bij het vermelden van bronnen waarvan de informatie wel belangrijk is maar niet in de artikeltekst kan worden geplaatst. Zowel interne als externe bronnen en informatie kan hiermee worden aangehaald.

Hierdoor blijft het artikel kort en leesbaar enr kan de informatie over het onderwerp eenvoudig worden uitgebreid en aangevuld.

De referenties worden aan het eind van het artikel vermeldt.

Code plaatsen

De referentie code bestaat uit twee delen:

  • de referentie code in de tekst.
Dit bestaat uit de code <ref> ... referentie tekst ... </ref> voor de verwijzing naar de aanvullende informatie en wordt direct achter de bijbehorende tekst geplaatst.
  • de referentie melding.
Dit bestaat uit de code <references/> en wordt aan het eind van het artikel geplaatst onder het kopje == Bronnen en referenties ==. Hierdoor verschijnt de informatie onder het artikel.

Het is ook mogelijk om een referentie groep te maken door middel van <ref name="bron1"> bronnaam </ref>.[1]p30
Hiermee wordt een groep gemaakt waarmee met een regel in de referentiemelding naar verschillende delen van die bron kan worden verwezen.

Bij het plaatsen van <ref> - </ref> is de code in de tekst niet te zien, er verschijnt op die plaatst een cijfer.[1]p45
Dit cijfer correspondeert met de referentie melding onder het artikel.
Als op het cijfer in de tekst wordt geklikt verplaatst het scherm naar de referentiemelding met dat cijfer.
Als bij de referentiemelding op de pijl ↑ bij een cijfer wordt geklikt verplaatst het scherm naar de desbetreffende regel in de artikeltekst.

Voorbeeld

In de tekst

Referenties<ref>Zie de tekst van dit artikel</ref> geven aanvullende informatie bij een onderwerp.

Onder het artikel

==Bronnen en referenties==

<references/>

Dit wordt dan

Referenties[2] geven aanvullende informatie bij een onderwerp.

Bronnen en referenties

  1. 1,0 1,1 Zelfde bron. Alleen de eerste tekst wordt vermeldt.
    Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "bron1" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd.
  2. Zie de tekst van dit artikel