LinuxMintNL WiKi:Auteursrechten

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Wat mag wel en niet op de Linux Mint Wiki worden geplaatst en wat mag van deze wiki worden openbaar gemaakt?

Auteursrecht wordt met een Engels term ook wel 'copyright' genoemd.

Beschermd onder het auteursrecht

 • Internationaal is het auteursrecht geregeld in de Berner Conventie van 1886. In Nederland is het auteursrecht in de Auteurswet geregeld.

In artikel 1 van de Auteurswet wordt het auteursrecht als volgt omschreven:

Citaat

«Het auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.»

 • In eerste instantie komt het auteursrecht op zo’n werk toe aan de maker van het werk, en wel vanaf het moment dat hij het werk gemaakt heeft.
 • Wie auteursrecht heeft op een werk beschikt over twee exclusieve rechten:
het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken
het alleenrecht om het te verveelvoudigen.
 • Naast de hierboven genoemde exploitatierechten krijgt elke maker van een werk persoonlijkheidsrechten - onder meer het recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten tegen de aantasting van het werk.
 • Het auteursrecht is een onderdeel van het rechtsgebied dat het ‘intellectueel eigendomsrecht’ wordt genoemd.

Zie voor een uitgebreide uitleg Auteursrecht.nl - Beschermd auteursrecht

Niet beschermd onder het auteursrecht

 • Feiten worden niet door het auteursrecht beschermd.
 • Ook data (gegevens) zijn op zichzelf niet beschermd.
 • Een idee of een concept op zichzelf wordt niet beschermd door het auteursrecht. Een concrete uitwerking van een idee kan wel beschermd zijn - als die uitwerking tenminste origineel is - maar niet het idee dat erachter steekt.
 • Elementen van een werk die noodzakelijk zijn om een bepaald technisch resultaat te behalen worden niet door het auteursrecht beschermd.
 • Op wetten, besluiten en verordeningen die door de openbare macht zijn uitgevaardigd berust geen auteursrecht. Datzelfde geldt voor rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen.
 • Ook teksten en mediabestanden die op deze wiki worden geplaatst zijn vrij van auteursrecht.

Zie voor een uitgebreide uitleg Auteursrecht.nl - Niet beschermd auteursrecht.

Citeren

 • Korte citaten zijn toegestaan. Het is niet nodig daarvoor eerst toestemming te vragen. Ze mogen gebruikt worden in bijvoorbeeld een artikel, scriptie of werkstuk, mits daarbij de bron en naam van de schrijver vermeld staan.

Zie voor een uitgebreide uitleg Auteursrecht.nl - Citaten.

Zie ook