Luckybackup:Basis

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Luckybackup Basis instellingen gebruikersmap verplaatsen. Een onderdeel van het hoofdartikel Luckybackup.

Welke Luckybackup

Basis venster
Gebruik de gewone Luckybackup uit Menu-Hulpmiddelen.
Dus niet die uit Menu-Beheer, deze werkt voor home mappen niet goed.
Klik op "+add" in het Hoofd venster.
Hoofd venster


Mappen instellen

Bij "Name" kan je zelf een tekst kiezen.
Bij "Source" de gebruikersmap op drive 2 selecteren. Dus niet de /home map maar de gebruikersmap met de naam (van je dochter?)
Bij "Destination" de /home map op drive 1 selecteren.
Let op de / in Source en Destination van de afbeelding.
Exclude ongewenste mappen
Klik op "Advanced" (links onder)

Onnodige mappen

Mappen die niet nodig zijn in de nieuwe /home/gebruiker niet meenemen:
Aanvinken bij "Exclude" -temp-backup-cache-trash-system mount folders-
Als de systeem partitie op drive 1 (de Mint partitie) ext4 is geformatteerd dan dit overslaan.
Is de systeem partitie op drive 1 (de Mint partitie) voor Windows geformatteerd (FAT)?
Dan ook bij "Command Option" "Distination is FAT" aankruisen.
Klik op
"Validatie"

Validatie

Validatie venster
Klik op
"OK" in het Validatie venster.
Klik op
"OK" in het basis venster.


Klaar


Controle

Basis venster

Er staat nu een nieuwe taak in de Task list van Luckybackup.

Klik in het vakje van een taak en zorg ervoor dat er verder geen vakjes zijn aangevinkt.
Verschijnt er een rood kruis, dan zit er een fout in de naam van Source of Destination, of een partitie is niet geopend.
Verschijnt er een groene V, dan kan Lucky alle locaties vinden.
Het is verstandig om eerst te controleren of alles goed gaat
Een kruisje bij "Dry"
Klik daarna op "RUN"

Hierdoor wordt er niets veranderd en kan je zien of er fouten zijn (Meestal verschijnen er enkele fouten over rechten, maar die kan je negeren. (bij mij meestal 4)

Er kan een melding komen over "No space left", dan is er geen ruimte op de partitie waar alles op moet komen.

Probeer dit voordat je de echte Run doet.

Na verplaatsen

Na het verplaatsen van de home naar de systeem partitie moet fstab nog worden aangepast.

Open de Bestandsbeheerder en open daarin het bestandssysteem.
Open het muismenu van de etc map en kies "Open als beheerder.
Zoek in het nieuwe venster het bestand fstab en dubbelklik daarop.
Kijk bij de regel met /home.

Zet in jouw fstab een # voor de regel UUID=........ /home ext4 defaults 0 2

voorbeeld fstab

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=886b1dbf-4f12-4efe-b3ad-4f5c517dc343 / ext4 errors=remount-ro 0 1
#
# /home was on /dev/sdb1 during installation
UUID=dfd31f58-3ea0-4ece-9089-d85ba9eb3cf3 /home ext4 defaults 0 2
#
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=a5dd9978-c267-4750-be7f-aa6893001e07 none swap sw 0 0


Opslaan en afsluiten.

Klaar.

PC herstarten.