HomePartitie

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Een /home-partitie in Linux Mint is een home-map op een partitie buiten de systeem partitie. Dit in tegenstelling van een home-map die standaard bij de installatie van Linux Mint wordt aangemaakt als onderdeel van de systeem partitie.

In de home-map of home-partitie worden de gebruikers-mappen geplaatst met alle voor en door de gebruiker aangemaakte mappen, programma's en bestanden. Elke door de systeembeheerder aangemaakte gebruiker krijgt een eigen gebruikers-map in de homemap.

Elke gebruikers-map kan op een eigen partitie worden geplaatst.

Schema Linux Mint home mappen systeem
Computer Bestandsysteem mappen Home mappen Gebruikers mappen
Linux Mint Home Gebruiker 1 Persoonlijke mappen
systeem mappen en bestanden Gebruiker 2 verborgen persoonlijke mappen en bestanden

Home apart

Bij de installatie van Linux Mint kan de home-map op een andere partitie, buiten de systeem locatie, worden aangemaakt. Hierin zal dan ook de beheerdersgmap worden geïnstalleerd.[1]

Ook na een systeem installatie kan met Gparted een aparte home partitie worden aangemaakt. Deze is echter leeg en kan gebruikt worden om de originele home-map of een deel daarvan in te plaatsen.

Home verplaatsen

Belangrijk: Bij het verplaatsen van een home-map mag dat systeem niet in gebruik zijn. Gebruik hiervoor een Linux Mint live versie of start met een ander Linux systeem.

Er zijn drie manieren om de inhoud van de home-map buiten de systeem partitie te plaatsen.

 1. Bij installatie van de distributie.
 2. Verplaatsen met bestandsbeheer.
 3. Verplaatsen in de terminal.

Met Bestandsbeheer

Met deze manier kan alles in 3 stappen worden gedaan en is het meest overzichtelijk. Alles kan eenvoudig worden hersteld bij eventuele vergissingen.

Benodigdheden:

- Een ander Linux systeem voor het verplaatsen van de Gebruikers-map(pen).
- De gegevens van de nieuwe home-locatie om in fstab te plaatsen.
Stap 1 Verplaatsen
 • 1 Start een live versie of een ander systeem, maakt niet uit welke als het maar Linux is.
 • 1.2. Start GParted en open hiermee een lege partitie of maak er een. Koppel de partitie als /home.
 • 1.3. Kopieer de inhoud van de home naar de nieuwe locatie met bestandsbeheer.
stap 2 Leeg de oude /home
 • 2.1. Maak ergens een nieuwe map voor de oude home-map(pen).
Kies hiervoor het best een andere partitie. Waarom wordt hieronder duidelijk.
 • 2.2. Verplaatst de inhoud van de oude /home naar de nieuwe map met bestandsbeheer. Dit wordt de nieuwe back-up.

Het eerste deel is nu klaar. Alles kan worden gecontroleerd en zo nodig aangepast of hersteld.
Controleer in ieder geval in iedere gebruikersmap de gebruikersrechten van .ICEauthority, .profile, .Xauthority, .dmrc, ze mogen niet van root zijn.

Het volgende doe ik het liefst in het normale systeem, dit scheelt een hoop zoekwerk naar fstab en daardoor minder kans op fouten.
Gedit wordt hier gebruikt als tekstbewerker, maar kan ook met Xed(Mint 18.x), Nano, Pluma enz. Merk op dat hier ext4 partitie indeling wordt gebruikt. Controleer dat en pas aan indien nodig.

Dus start de pc met het normale systeem (de versie waar de gebruikers-map uit is), hierdoor kan fstab altijd met sudo gedit /etc/fstab worden gevonden en bewerkt.

Stap 3 fstab
 1. Type in de terminal sudo blkid. Er verschijnt een lijst met alle partitie gegevens.
 2. Zoek de regel van de partitie waar de nieuwe home gebruikersmap(pen) staan en kopieer deze regel.
 3. Type in datzelfde terminalvenster: sudo gedit /etc/fstab en de inhoud van fstab wordt zichtbaar. Opent een leeg fstab dan is het de verkeerde.
 4. Plaats onder de tekst in fstab een # teken en plak daarachter de regel van de nieuwe home-partitie. Dit is meteen een geheugensteun.
 5. Maak daaronder een regel met UUID=....... /home ext4 defaults 0 1
Op de puntjes moet het UUID nummer van de partitie staan, zie het voorbeeld hieronder.
Voorbeeld UUID

Ons blkid voorbeeld is /dev/sda4: LABEL="Mint 17-3C" UUID="4aadfg13-a9db-4a3d-969d-fc66c973ed70" TYPE="ext4"

Plaats onder de tekst in fstab een # teken met daaracher de partitie-regel, dit wordt dan:
# /dev/sda4: LABEL="Mint 17-3C" UUID="4aadfg13-a9db-4a3d-969d-fc66c973ed70" TYPE="ext4"

Daaronder zonder " " tekens, maar denk om de spaties. Let op: TYPE="ext4" kan ook wat anders zijn, pas dat hieronder aan.
UUID=4aadfg13-a9db-4a3d-969d-fc66c973ed70 /home ext4 defaults 0 1

Opslaan en klaar. Opnieuw aanmelden, herstarten hoeft niet.

Stap voor stap

Partitie maken

In deze voorbeelden wordt een hele partitie gebruikt om de home-map(pen) in te plaatsen.

Een (lege) partitie kan als home-map worden gebruikt en in fstab worden aangemeld. Deze wordt dan automatisch aangekoppeld als de gebruiker zich aanmeld.

Een /home partitie kan worden gemaakt met een disk bewerking programma zoals Schijven en GParted.

Let op: Als de home-map moet worden verplaatst mag deze niet in gebruik zijn. Dit geeft direct of later fouten met beheersrechten.

Data veilig verplaatsen

Er zijn altijd risico's verbonden aan het verplaatsen van gegevens.

Om de inhoud van de /home te kunnen bewerken kan een live dvd of USB stick worden gebruikt.

Maak altijd eerst met beheersrechten een volledige back-up van de home-inhoud of gebruikers-map inclusief verborgen bestanden. Dit kan met 'Openen als beheerder' in Bestandsbeheer of als 'sudo' in de terminal.

Home verplaatsen

Een bestaande home of gebruikers-map kan worden verplaatst naar een bestaande partitie. (zie Partitie maken)

Kopieer de hele home-inhoud of gebruikers-map naar een map op een veilige plaats buiten het systeem, deze is meteen een back-up. (zie Data verplaatsen)

Verplaats de originele map naar de nieuwe locatie. (zie Data verplaatsen)

Koppel de nieuwe home locatie in fstab.

Home koppelen

Dit kan het makkelijkst met het normale systeem (de versie met de lege home), hierdoor kan fstab altijd met sudo gedit /etc/fstab worden gevonden en bewerkt.

Zoek in de terminal de partitie waar de nieuwe home is of moet komen met:
sudo blkid
Er veschijnt een tekst als b.v.

/dev/sda7: UUID="975a25b6-a0f5-4b31-9bfe-3c05e2842719" TYPE="swap" 
/dev/sda8: LABEL="SAM8-16G" UUID="28bbb870-35ca-4e5e-9209-315d323499dc" TYPE="ext4"

Maak met beheersrechten een kopie van fstab, want het moet worden aangepast.

Let op: het moet de fstap zijn van het systeem waarin de home moet worden gekoppeld, want

/media/naam/SAM8-16G/etc/fstab

is heel wat anders dan

/etc/fstab.

Kopieer de locatie van fstab in het systeem waar de oude home stond en plaats die gegevens achter ' sudo gedit '. (zie volgend voorbeeld)
Tip: Gebruik het muismenu op fstab en klik op kopiëren.

Open het bestand fstab.
Hier wordt gedit gebruikt in het normale systeem. Type of kopieer en plak in de terminal:
sudo gedit /etc/fstab

Ga naar de onderste regel in fstab en maak een nieuwe regel.

Kopieer de regel van de gewenste partitie. (In dit voorbeeld gebruiken we partitie /dev/sda8)

Plaats onderaan in fstab een # teken met daarachter de gekopieerde partitie regel. Dit wordt dan b.v.:
# /dev/sda8: LABEL="SAM8-16G" UUID="28bbb870-35ca-4e5e-9209-315d323499dc" TYPE="ext4"

Een partitie kan worden gekoppeld met de partitie-naam, Label of UUID. (zie Fstab voor meer info)

Het UUID zal normaal nooit veranderen, tenzij de hele partitie-tabel wordt aangepast. Dit is dus de veiligste manier en wordt hier als voorbeeld gebruikt.

Plaats als laatste regel de UUID uit de vorige regel met daarachter /home ext4 defaults 0 1:
UUID=28bbb870-35ca-4e5e-9209-315d323499dc /home ext4 defaults 0 1

Let op de aanhalingstekens van de UUID.

In dit voorbeeld ziet het nieuwe stukje er dan uit als:

# /dev/sda8: LABEL="SAM8-16G" UUID="28bbb870-35ca-4e5e-9209-315d323499dc" TYPE="ext4" 
UUID=28bbb870-35ca-4e5e-9209-315d323499dc /home ext4 defaults 0 1

Sla het bestand op en sluit het af.

Klaar, herstart de pc.

Voor en nadelen

Voordelen*Home Map
 1. Veilig bij systeemherstel of systeemvernieuwing.
 2. Overal aan te koppelen.
 3. Geschikt voor gezamenlijk gebruik zonder openbaar maken (delen).
Nadelen
 1. Een partitie met ext4 (Linux) formaat kan niet door Windows worden gebruikt.
 2. Een ntfs (Windows) partitie als home gebruiken zal bij het aanmelden van een Linux gebruiker een waarschuwing geven en de eigenaar zal root zijn. Dit heeft geen gevolgen bij normaal gebruik, maar kan van invloed zijn bij het werken met speciale bestanden.

Problemen

Zoals beschreven kan bij gebruik van een home-map op een ntfs partitie een melding over gebruikersrechten verschijnen. Op {en} The Error Message wordt dit uitgebreid behandeld.

Persoonlijke map verplaatsen

Kijk bij Schema Linux Mint home mappen systeem aan het begin van dit artikel wat met een gebruikersmap of persoonlijkemap wordt bedoeld.

Het verplaatsen van een hele gebruikersmap gaat op dezelfde wijze als voor de hele home inhoud.

Het verplaatsen van alleen de normaal zichtbare persoonlijke mappen is een stuk eenvoudiger. Hiervoor zijn geen speciale maatregelen nodig en kan in elk systeem worden uitgevoerd, ook in het systeem waarin de mappen staan.

Let op: Installatie van programma's door een gebruiker worden altijd in de verborgen mappen van die gebruiker gedaan.

Voorbereiding

Maak hiervoor een eigen /home partitie, dat is makkelijker en veiliger.

 • Zie Partitie_maken voor uitgebreide uitleg.
 • Let op: De partitie kan met bijna elk formaat worden ingedeeld en dat formaat MOET in fstab worden aangegeven.

Kopiëren verplaatsen

Kopieer de normaal zichtbare mappen naar de nieuwe locatie.

Verplaats de oude mappen naar een andere locatie, dit kan als backup worden gebruikt.

Aanpassen fstab

Zie Home_koppelen voor uitgebreide uitleg.

Type in de terminal sudo blkid. Er verschijnt een lijst met alle partitie gegevens.
Zoek de regel van de partitie met de persoonlijke mappen.
Type in datzelfde terminalvenster sudo gedit /etc/fstab.
Plaats onder de tekst in fstab een # teken en plak daarachter de regel van de persoonlijke partitie.
Maak daaronder een regel met UUID=....... /home/gebruiker

Op de puntjes moet het UUID nummer van de partitie staan en gebruiker is de naam van de gebruikersmap waarin de mappen moeten worden gekoppeld.

Erachter komt ext4 defaults 0 1 (pas ext4 aan aan het formaat van de persoonlijke partitie waar de mappen staan).

Voorbeeld UUID

in dit voorbeeld staat de nieuwe partitie in blkid als /dev/sda4: LABEL="Mint 17-3C" UUID="4aadfg13-a9db-4a3d-969d-fc66c973ed70" TYPE="ext4"

Plaats onder de tekst in fstab een de partitie-regel, dit wordt dan:

# /dev/sda4: LABEL="Mint 17-3C" UUID="4aadfg13-a9db-4a3d-969d-fc66c973ed70" TYPE="ext4".

Daaronder zonder " " tekens, maar denk om de spaties.

UUID=4aadfg13-a9db-4a3d-969d-fc66c973ed70 /home ext4 defaults 0 1

Opslaan en klaar. Opnieuw aanmelden, herstarten hoeft niet.

Zie ook

Bronnen en referenties

 1. Home, wat zit er in