DistroInstal

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

De eerste Distributie installeren gaat niet altijd van een leien dakje, daarom is hier een volledige beschrijving van de onderdelen die van toepassing kunnen zijn bij de installatie van een Linux Mint distributie.

Installeren in 4 stappen

Een installatie van Linux Mint gaat in vier stappen.

 • Download een distributie.
 • Controleer en brand deze op dvd op usb-stick.
 • Start de pc vanaf de dvd of stick voor de live versie.
 • Installeer, waarvan hier een gedetailleerde uitleg over de installatie van een Linux Mint distributie.

Om te beginnen

Download de nieuwste distributie op de officiële site en kies een versie die op het systeem past.

Een 32bit versie past wel op een 64bit pc, maar een 64bit versie werkt niet op een 32bit pc.

Zie ook de informatie over installeren van Linux Mint naast Windows en Apple systemen.

Controle

 • Controleer de distributie na het downloaden en branden om later installatieproblemen te voorkomen.

Een cd/dvd is niet zo snel als een USB stick waardoor het meer tijd nodig heeft voor alles is geladen.

Kijk bij distro branden hoe dat gecontroleerd kan worden.

Proberen

Een Linux Mint distributie proef kan via het Grub-menu, met een USB-stick en een cd/dvd.

Via het grub-menu kan de distributie worden gekozen zoals elk ander systeem in grub. Lees hiervoor Grub live starter.

Als de distro op een usb-stick of cd/dvd is gebrand, doe deze dan in de pc en start de pc vanaf de dvd of stick. Dit is niet bij alle computers gelijk. In meeste gevallen kan bij het opstarten van de pc een F toets worden ingedrukt waardoor een opstartmenu verschijnt waar kan worden gekozen vanaf welk apparaat moet worden gestart. De opstart volgorde van de apparaten kan ook vaak in de Bios worden ingesteld.

Kijk daarvoor in de gebruiksaanwijzing van de pc.

Wat nu te zien is is de live uitvoering van de Linux Mint versie, waarmee kan worden geëxperimenteerd en gewerkt zonder dat er ook maar iets door de live versie op de computer wordt geïnstalleerd. Na afsluiten is er van het proberen niets meer op de pc te vinden.

Let op: Alles wat op een opslagapparaat wordt aangepast of opgeslagen blijft wel bewaard.

Instellen

Als de distributie zonder problemen functioneert kan deze worden geïnstalleerd met de installatiestarter op het bureaublad. Hieronder volgt een beschrijving van de procedure en aanwijzingen die bij de installatie gebruikelijk zijn.

TIP: Er moet veel worden gedownload. Stel daarom eerst de update servers in op de snelste.
Talen venster

Taal kiezen

Het eerste punt is het kiezen van een standaard taal.

De gekozen taal wordt voor het hele nieuwe systeem ingesteld als standaardtaal.

Het toevoegen of verwijderen van talen kan na de installatie met het programma Talen.

Klik op 'Verder'
Systeem controle

Systeem controle

Hier wordt gewezen op de benodigde ruimte en of een werkende internet verbinding aanwezig is.

De gegeven waarde voor schijfruimte is een minimum waarde.

Een internet verbinding is nodig om bestanden te downloaden die voor de persoonlijke instellingen niet in de distro zitten.

Klik op 'Verder'
Waarschuwing
Mogelijke waarschuwing

Er kan nu een venster verschijnen met een waarschuwing.

Lees dit goed en klik in een normale situatie op Ja.

Klik alleen op 'Nee' als daar een speciale reden voor is.

Welke procedure

HDD indeling Ernaast

Er zijn drie procedures om de distro op een hdd te plaatsen.

1. Er naast

Hier zoekt het installatie programma een vrije ruimte of een vrije partitie om Linux Mint veilig te installeren.

Hierbij wordt geen mogelijkheid geboden om zelf een plaats op de HDD in te delen.

Er moeten wel enkele vragen worden beantwoord die bij het onderdeel 'Lokale instellingen' worden besproken.

HDD wissen
2. Wis schijf en installeer.

De hele HDD wordt hiermee gewist.

LET OP: HIERMEE WORDEN ALLE GEGEVENS OP DE HDD GEWIST.

Merk op dat hier twee aankruis vakjes zijn met extra mogelijkheden.

Iets anders
3. Iets anders.

Met deze keuze kan men zelf bepalen waar de installatie zal worden geplaatst.

Dit geeft volledige vrijheid bij het plaatsen van de installatie en indeling op de hdd. Het is wel handig als enige kennis van de hdd indeling aanwezig is, maar niet vereist.

Omdat optie 3 veel vrijheid geeft maar niet voor iedereen duidelijk is, volgt hier een uitgebreide uitleg over de optie 'Iets Anders' .

Klik op 'Verder'

Het overzicht

Hier begint het indelen van de hdd voor de distro met de keuze 'Iets anders' .

In dit voorbeeld wordt één hdd gebruikt (/dev/sda) met verschillende partities.

HDD overzicht

Partitie 5 gaat worden overschreven met een nieuwe installatie van Linux Mint 17.1 Cinnamon (de groene lijn in de afbeelding).

Het venster dat is geopend laat de indeling van de HDD zien:

 1. een grafische indeling boven
 2. een uitgebreide indeling in het midden
 3. onderaan een regel met de (hoofd)partitie (MBR) die gaat worden gebruikt voor de grub opstartlader.

Door het midden venster omhoog of omlaag te schuiven kunnen alle partities en hdd's worden bekeken.

Dubbelklik op de partitie om deze in te stellen voor de installatie.

Partitie kiezen

Partitie gegevens

Het nieuwe venster geeft aan hoe groot de gekozen partitie is.

Bij 'Gebruiken als' staat 'Deze partitie niet gebruiken' . Door op te klikken verschijnt een lijst met formaten.

Let op: Als hier de grootte van de partitie wordt veranderd kan dit tijdens de installatie veel tijd vergen.
Formatteren
Formatteren

In dit venster worden ook de instellingen voor het formatteren van de partitie aangegeven.

Zet een kruisje bij 'Formatteren' , klik op de regel 'Deze partitie niet gebruiken' en kies een indeling (ext4) waarmee de partitie schoon wordt voor de nieuwe installatie.

Als er geen kruisje bij 'Formatteren' staat, worden alleen de gegevens vernieuwd die nodig zijn voor de nieuwe installatie. Het is hierbij niet zeker dat alle niet vernieuwde gegevens en data nog bruikbaar zijn. De installatie duurt ook langer doordat eerst een back-up van de huidige instellingen wordt gemaakt.

Systeem partitie aankoppelen
Aankoppelen

Hier moet worden opgegeven waarvoor de installatie word gebruikt en hoe de partitie moet worden gekoppeld.

Klik hier op de lege regel of op het driehoekje ernaast, waarna een lijst met mogelijkheden verschijnt.

Voor de basisbestandssysteem wordt het / teken gebruikt, het wordt ook wel root partitie genoemd.

Let op: Als het vakje 'Aankoppelpunt' niet is ingevuld volgt een waarschuwing dat het 'Basisbestandssysteem' niet is gedefinieerd.
Als dit gebeurd klik dan op OK, waarna het Formatteer venster terugkomt en het 'Aankoppelpunt' kan worden ingevuld.
Aparte home partitie

Het is ook mogelijk om direct een aparte home partitie aan te maken.

Ga daarvoor terug naar Het overzicht hierboven en herhaal de procedure voor de partitie die als Home moet worden gebruikt en plaatst bij 'Aankoppelpunt' het basisbestandssysteem /home

Overzicht van de instellingen.
Home partitie

Hier kunnen in het midden venster de ingestelde waarden worden gecontroleerd.

In de onderste regel staat de vermelding van de eerste partitie van de hdd waar grub (de opstartlader) zal worden geplaatst. Als er meer hdd's zijn aangesloten kan daar een andere hdd worden gekozen. (vooral handig bij installatie op een externe hdd)
Zie ook UEFI partitie.

Alles controleren

- De grootte van de gekozen partitie.
- Formatteren voor een schone ext4 partitie.
- Aankoppelen / voor de Systeem partitie.
- Aankoppelen /home voor de home partitie als die apart moet komen.
- Aankoppelen /boot voor de UEFI partitie als die aanwezig is. Vermeldt deze locatie ook bij Aankoppelen voor opstartlader.

Let op:
 • Dat de eerste partitie van een schijf geen cijfer heeft. Dit is de opstartsector.
 • Dat normaal de eerste hdd (sda) die door de pc wordt gevonden voor het opstarten wordt gebruikt.
 • Als vanaf een andere hdd dan sda moet worden gestart, deze via de bios of tijdens de boot van de pc handmatig kan worden gekozen.
 • Dat een UEFI partitie als /boot en Opstart partitie moet zijn ingesteld.

Als alles naar wens is ingevuld en op OK wordt geklikt verschijnt een waarschuwingen.

HDD aangepast
Lees dit goed.

Hierna wordt de hdd aangepast en is er geen mogelijkheid meer om dit tijdens deze installatie te veranderen.

Klik op 'Verder' of Ga terug

Lokale instellingen

Locatie

Hier worden de lokale instellingen gevraagd die ook van belang zijn voor een goede werking van het systeem.

Ten eerste is dat de locatie van het land waar het systeem wordt gebruikt.

Dit is onder anderen van belang voor de juiste tijdsaanduiding en omdat niet in alle landen dezelfde programmatuur kan of mag worden geïnstalleerd.

De locatie kan worden gekozen door op de wereldkaart het gewenste land of plaats aan te klikken of in de onderste regel de gewenste plaats te vermelden.

Klik op 'Verder'

Toetsenbord

Toetsenbord

Kies in het linker deel van dit venster de toetsenbord indeling.

In het rechter deel kan nog een keuze worden gemaakt aan de hand van beschikbare uitbreidingen.

Om er zeker van te zijn of alle toetsen worden herkent kan in de regel, in de afbeelding bij de pijl, alle toetsen worden gecontroleerd.

Klik op 'Verder'

PC en gebruikers gegevens

In dit venster worden de naam en het wachtwoord ingesteld die door het hele systeem worden gebruikt om de rechten en toegang te bewaken.

Het eerste deel is voor de namen.
PC en Gebruiker

Vul bij 'Uw naam' de naam in die in het Aanmeldvenster wordt getoond.

De 'Naam van de computer' en 'Kies een gebruikersnaam' worden automatisch ingesteld maar kunnen worden aangepast. Hierbij mogen alleen kleine letters en enkele speciale tekens worden gebruikt.

Met 'Naam van de computer' wordt deze geïnstalleerde distributie door het systeem herkent.

Met 'Kies een gebruikersnaam' wordt de hoofdgebruiker ingesteld waarmee op de pc de toegang tot het basissysteem kan worden bewaakt.

Het tweede deel is voor het wachtwoord.
Wachtwoord

Het wachtwoord is belangrijk om ervoor te zorgen dat het hoofdsysteem niet door iedereen kan worden bewerkt, maar alleen door de hoofdgebruiker (beheerder).

Er wordt aangegeven of de conditie van het wachtwoord acceptabel is.

In het onderste deel van dit venster kan worden aangegeven hoe moet worden aangemeld.

1. In de situatie met 'Automatisch aanmelden' wordt bij het starten van de pc, na eventueel een keuze uit het grubmenu, niet om een wachtwoord wordt gevraagd.

In deze situatie is het systeem wel beveiligd en zal bij beheerstaken altijd om het wachtwoord worden gevraagd.

2. In de standaard situatie kan de persoonlijke map worden versleuteld. Dit betekend dat alle gegevens in de home-map onleesbaar op de hdd worden opgeslagen en alleen leesbaar zijn voor de systeembeheerder die is aangemeld met wachtwoord.

LET OP: Als het wachtwoord niet (meer) bekent is zijn de gegevens onbereikbaar. Noteer het dus ergens op een andere veilige plaats.
Klik op 'Verder'

De installatie

Installatie

De installatie begint met het kopiëren van de benodigde bestanden. Hiervoor is de internet verbinding nodig zodat de bestanden voor de persoonlijke keuzen als land, taal en toetsenbord kunnen worden ingesteld.

Tijdens het downloaden wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden die met Linux Mint kunnen worden bereikt.

Afhankelijk van de internetverbinding kan dit een half uur of meer tijd in beslag nemen.

Nadat alle bestanden zijn binnengehaald begint de eigenlijke installatie van Linux Mint wat kan worden gevolgd door op de onderste balk te klikken. Het kan zijn dat er tussen alle regels tekst ook meldingen verschijnen dat het een of ander niet kan worden geinstaalleer of wordt genegeerd. Dit kan het gevolg zijn van apparatuur die niet helemaal wordt herkend, waarna standaard drivers worden geïnstalleerd. Normaal zal dit geen merkbare invloed hebben op de werking van het systeem.

Mochten er later toch problemen optreden die niet makkelijk kunnen worden verholpen, dan kan via het Linux Mint forum of internet een oplossing worden gezocht.

Klaar
Voltooid

Als de installatie is voltooid verschijn een venster waar kan worden gekozen uit 'Verder uitproberen' of 'Herstarten' .

Als wordt gekozen voor Herstarten zal de live versie worden afgesloten en wordt er gevraagd de dvd of stick met de distro te verwijderen en op Enter te drukken.

Hierna zal de pc opnieuw opstarten en het grubmenu tonen als er meer dan een systeem op de pc aanwezig was.

In het grbmenu staat de laatst geïnstalleerde distributie bovenaan en zal na 10 seconden automatisch worden gestart.

Zie ook