Help:Gebruikersportaal

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken
Welkom op de Gebruikers info pagina500px-LinuxMint Nice Logo.svg.png
Linux Mint Wiki NL, sinds juni 2014 online en onderdeel van de Nederlandse Local Community van Linux Mint
  • Om de Linux Mint wiki te lezen is geen gebruikersaccount nodig. Echter om informatie te kunnen aanmaken of te bewerken, moet een gebruiker wel over een account beschikken en wordt geactiveerd nadat de verstuurde e-mail is beantwoord.
  • De Linux Mint wiki stelt hoge eisen aan de artikelen. De waarde van de informatie voor de gebruikers wordt in belangrijke mate bepaald doordat geen spam of vervuiling wordt getolereerd. Dit betekent tevens dat de beheerders en sysops van deze wiki nieuwe bewerkingen zullen controleren en zo nodig verwijderen.
  • Omdat deze wiki gebruik maakt van de software van Mediawiki heeft elke pagina een standaardopmaak. Het doel en gebruik hiervan kun je vinden in het artikel: Pagina indeling
  • In een Categorie staan gelijksoortige artikelen en geven de mogelijkheid om deze makkelijk te vinden. Bekijk de categorieën via de 'Hoofdpagina' of klik hier voor het overzicht.
  • Bij elke pagina is een Overleg pagina aanwezig en is de verbinding tussen de gebruikers en de artikelen. Het doel en gebruik hiervan kun je vinden in het artikel: Overlegpagina's gebruiken
  • Heb je een mening of een nieuwtje over deze wiki of over Linux Mint, ga dan naar het Mintthee café.
  • Ga naar de Vragen pagina met een serieuze vraag over Linux - Mint of installaties, daar wordt je vraag serieus beantwoord.
  • Ben je geïnteresseerd geraakt in het maken of bewerken van artikelen, bekijk dan eens de pagina Mint wiki-richtlijnen waaraan een artikel zou moet voldoen.
  • Kijk, voor het aanmaken van een artikel eerst in het zoekvenster (rechtsboven) of er al een pagina over dat onderwerp bestaat. Zo ja, kijk dan of de informatie in het artikel kan worden ingevoegd en bewerk dan dat artikel. Zo nee, start dan een nieuwe pagina. Hoe je dit moet doen staat beschreven in de Snelcursus berwerken


Veel plezier en succes op de NL Linux Mint Wiki. De beheerders en moderatoren.