Gedit

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken
Gedit
Gedit.png
Informatie
Type Tekstbewerken
Officiële site
Licentie GPLv3
Instal via SoftwareBeheer
Locatie Menu >
Hulpmiddelen > Gedit

Gedit is de standaard tekstbewerker van Linux Mint Cinnamon. In Cinnamon van Mint 18 is Xed daarvoor in de plaats gekomen.

Dit zijn eenvoudige tekstverwerkers zonder grafische opmaak mogelijkheden. Ze zijn wel geschikt om met programmeertalen zoals b.v. PhP, C++ en C# te gebruiken.

Beide zijn te vinden in het Menu bij Hulpmiddelen als Tekstbewerker.

Indeling

De indeling is eenvoudig. De belangrijkste aanpassingen zijn in te stellen met Voorkeuren in de tab Bewerken.

In het tekstvenster kan de tekst met aangepaste indelingen worden getoond.

Knoppen

De knoppen hebben dezelfde functies als de tab-menu onderdelen.

Menu's

Gedit hoofdvenster

Hieronder zullen alleen de speciale onderdelen worden beschreven.

Menu Bewerken

Datum en tijd.
Hiermee kan de datum en tijd in het document worden ingevoegd in elke ingestelde vorm.
Regels sorteren
Met deze optie zullen alle regels in alfabetische volgorde worden gesorteerd.
Voorkeuren
Tab Beeld
  • Regelafbreking
Niet aangekruist
Tekst die niet op de regel in het tekstvenster past zal, niet leesbaar, buiten het venster doorgaan.
Aangekruist
Tekst die niet op de regel in het tekstvenster past zal op de volgende regel doorgaan.
  • Woorden niet splitsen
Niet aangekruist
Woorden worden aan het einde van de regel afgebroken (geknipt), de rest wordt op de volgende regel geplaatst.
Aangekruist
Woorden worden aan het einde van de regel naar de volgende regel verplaatst als ze niet helemaal op de regel passen.
-Als de breedte van het bewerkvenster of pagina wordt veranderd, zullen de regels op de nieuwe situatie worden ingedeeld.
  • Regelnummering
De regels worden voorafgegaan daar een nummer. Vooral handig bij het programmeren.
  • Overeenkomstige haakjes
Dit is vooral handig als met programmeertalen wordt gewerkt, omdat een beginhaak ook een eindhaak moet hebben.
Tab Bewerker
  • Tab grootte
Het aantal spatieplaatsen dat bij het indrukken van de TAB-toets wordt geplaatst.
  • Spaties of tab
Niet aangekruist
Bij het indrukken van de TAB-toets worden echte tabulatie geplaatst.
Aangekruist
Bij het indrukken van de TAB-toets worden spaties geplaatst in plaats van tabulatie.
-Tab van spaties kunnen door andere tekstbewerkers door één spatie worden vervangen. Echt tabs blijven ook in andere tekstbewerkers tabs.
  • Reservekopie
Bij het opslaan wordt van de oude opgeslagen tekst een kopie gemaakt.
  • Automatisch opslaan
De tijd waarna een tekst wordt opgeslagen. Oude opgeslagen tekst wordt hiermee overschreven.

Beeld

  • Woordafbreking
Dit is een aan/uit schakelaar voor Regelafbreking in Voorkeuren.
  • Markeermodus
Instellingen voor programmeurs om de tekst in te delen in de vorm van hun gebruikte programmeertaal.

Zie ook

Alle tekst bewerking programma's