Help:Referentie

Uit LinuxMintNL WiKi
(Doorverwezen vanaf LMwiki:Bronmelding)
Ga naar: navigatie, zoeken
Referenties en bronnen in artikelen vermelden
Linux Mint Wiki NL, sinds juni 2014 online, onderdeel van de Nederlandse Local Community van Linux Mint
Waarom referenties en bronnen?

Een referentie en bronmelding verwijst naar aanvullende informatie of de bron van de tekst.

Het komt voor dat informatie over een onderwerp niet allemaal in het artikel kan worden geplaatst of dat de informatie er niet direct inpast maar wel van belang is om het onderwerp te verduidelijken.

Wat is

Referenties verwijzen naar aanvullende informatie van een deel van de artikeltekst of naar bronnen om de tekst te onderbouwen.

Hierdoor blijft de tekst kort en leesbaar en is er toch een mogelijkheid om de informatie op een nette manier te vermelden en terug te vinden.

Zonder de mogelijkheid van referenties worden de artikelen te groot.
Zonder bronvermelding worden de artikelen onbetrouwbaar.

Gebruik

Gebruik het om de artikelen kort en prettig leesbaar te houden.

Het vermelden is vooral van belang om discussie over de juistheid van de vermelde informatie te voorkomen.

Met referenties en bronvermeldingen wordt naar meer uitgebreide informatie en echtheid van de test verwezen.

Vermelden van referentie en bron wordt ook gebruikt voor informatie die wel belangrijk is maar niet in de artikeltekst nodig is.

Zowel interne als externe bronnen en informatie kan hiermee worden aangehaald.

Bronnen en referenties worden in de tekst geplaatst, maar als laatste onderdeel van een artikel vermeld.

Code plaatsen

De referentie code bestaat uit twee delen:

De referentie code in de tekst.
Dit bestaat uit de code <ref> ... referentie tekst ... </ref>[1]. De verwijzing met informatie en wordt direct achter de bijbehorende tekst geplaatst.
Alleen de tekst tussen <ref> en </ref> wordt met het corresponderende nummer in de referentielijst zichtbaar.
De referentie lijst.
Referenties worden automatisch als laatste onderdeel in artikelen vermeld, maar boven de Categorie. Plaatst daar een kopje == Bronnen en Referenties == voor de vermelding in de artikel inhoudsopgave.
In sommige oudere versies is onder de laatst tekst de code <references/> nodig om de referentie te tonen.

Om met verschillende stukjes tekst naar dezelfde referentie te verwijzen kan een bronnaam worden gebruikt.

<ref name="bron"> Eerste Bron melding. </ref><sup>p20</sup> - wordt - [2]p20

De tweede referentie naar Bron wordt alleen een getal bij de referentie in de referentielijst geplaatst.

<ref name="bron" /><sup>p30</sup> - wordt - [2]p30

Merk op dat het referentiegetal gelijk is en door <sup>p20</sup> achter de ref wordt duidelijk waar men de informatie van die bron kan vinden.

Een tweede groep referenties wordt van een nieuw basisgetal voorzien

<ref name="bron1"> Bron1, eerste </ref>p25 - wordt - [3]p25

Wordt dezelfde bron met tekst gebruikt dan wordt name= niet gebruikt en niet verzameld in de referentielijst.

<ref "bron1"> Zelfde Bron1, maar nu met tekst </ref><sup>p50</sup> - wordt - [4] p50

Nogmaals gebruik van de Bron1 wordt weer

<ref name="bron1" />sup>p45</sup>. [3]sup>p45</sup>

Als op het cijfer in de tekst wordt geklikt verplaatst het scherm naar de referentiemelding met dat cijfer.
Als bij de referentiemelding op de pijl ↑ bij een cijfer wordt geklikt verplaatst het scherm naar de desbetreffende regel in de artikeltekst.

Als een van de drie onderdelen <ref> </ref> <refences /> ontbreekt volgt een foutmelding Citefout:.

Zonder en met fout.

(bron ?)<ref name="Bronnen5"> Bron 5 ontbreekt </ref> resultaat: (bron ?)[5]
(bron ?)<ref name="Bronnen5"> Bron 5 ongeldig </ref> resultaat: (bron ?)[5]

Bronnen en referenties

  • ... referentie tekst ...
  • 2,0 2,1 Eerste Bron melding.
  • 3,0 3,1 Bron1, eerste
  • Zelfde Bron1, maar nu met tekst
  • 5,0 5,1 Bron 5 ontbreekt Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "Bronnen5" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd.