LettertypenSelectie

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Met het venster lettertypenselectie kan het lettertype voor verschillende onderdelen worden ingesteld.

De twee instelmogelijkheden hebben betrekking op de:

  • lettertype selectie - de lettersoort en grootte van de aangegeven locatie.
  • lettertype instelling - aanpassen en accentueren van de letter vorm.

Met het venster Lettertypen kan op eenvoudige manier een lettermodel en modelinformatie worden gevonden.

Lettertypen Selectie Venster

Lettertype selectie

Klikvenster lettertypen instellen

Hier kunnen de lettertypen worden ingesteld voor aangegeven vensters of onderdelen.

Alle beschikbare lettertypes kunnen worden ingesteld met de klikvensters aan de rechter zijde.

Standaardlettertype

Dit lettertype wordt in het hele systeem gebruikt.

Programma's en vensters die hun eigen karaktersets gebruiken zullen dit standaard lettertype negeren.

Bureaublad

Het hier ingestelde type is alleen van invloed is op het bureaublad.

Document

Vaste breedte

Letters worden afgedrukt met hun werkelijke breedte of een vaste breedte.

Met een vaste breedte hebben karakters allemaal een vast aantal beeldpunten. Dit is vergelijkbaar met de karakters van een typemachine.

Bij een werkelijke breedte sluiten ze direct op elkaar aan. Hierbij wordt alleen het zichtbare deel van het karakter met een leeg puntje links en rechts afgebeeld.

Een I is b.v. 2 beeldpunten breed en een W 6 punten.

Hierdoor is minder ruimte nodig en meestal ook beter leesbaar.

Lettertype instelling

Deze instellingen hebben alleen effect op de vensterinhoud. Vensters kunnen ook een eigen karakter instelling hebben.

Schaling

Vergroot het lettertype van de vensters. Dit werkt bijna hetzelfde als bij bij het vergroten.

Vorm

Dit heeft invloed op de breedte en afstand van de karakters waardoor het effect wordt versterkt of verzwakt.

Het kan hiermee ook worden uitgeschakeld.

Antikartel

Bij het vergroten van karakters worden de beeldpunten uitgerekt. Hierdoor ontstaan kartels en puntige randen.

Hier worden de uitstekende beeldpunten zoveel mogelijk onzichtbaar gemaakt waardoor de karakters gladder lijken.

RGBA

RGBA staat voor Rood Groen Blauw Alfa (alfa heeft geen kleur) en zijn de basiskleuren van een kleurschaal [1].

Hier wordt bepaald hoe de volgorde van de kleurenschaal worden toegepast.

Lettertypen

Voorbeelden van lettertypen

Met het venster lettertype kan eenvoudig elk effect van een bepaald lettertypen worden bekeken. Het is alleen ter informatie, er kan niets worden ingesteld of geïnstalleerd.

Alle lettertypes van het systeem zijn erin aanwezig.

In het eerste hoofdvenster staat alleen de eerste letter uit het alfabet met de naam van de karakterset.

Als op een vorm wordt geklikt verschijnen alle vormen van dat type.
In het zinsdeel 'Pa's wijze lynx bezag vroom het flinke aquaduct' zijn alle letters van het alfabet verwerkt.
Een andere bekende zin is 'the quick brown fox jumps over the lazy dog'.

De Informatie knop geeft informatie over de ontwikkelaars van het onderdeel.

Onderdeel van

Lettertypen is te vinden in Hulpmiddelen van het Hoofdmenu. Lettertypen selectie is te vinden in Voorkeuren in het Hoofdmenu en in Systeem instelling

Referenties

  1. RGBA kleurschaal op wikipedia.