Updatebeheer-17

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Updatebeheer van Linux Mint versie 17.

Klik hier voor de andere Linux Mint versies.

Deze tekst beschrijft de inhoud en instellingen van de menu's en knoppen.

Inhoud
1 Bestand
2 Bewerken
2.1 Voorkeuren
2.2 Pakketbronnen
3 Tonen
4 Hulp
5 Werkbalk knoppen
5.1 Wissen
5.2 Alles selecteren
5.3 Verversen
5.4 Updates installeren

Bestand

Afsluiten
Afsluiten van Updatebeheer is hier de enige optie. Automatisch afsluiten kan worden ingesteld met Verberg Updatebeheer na toepassen in Bewerk bij Voorkeuren.
Tab Bewerk Mint 17

Bewerken

Het menu met de instellingen van de update methode.

Voorkeuren

Voorkeur opties
Opties
Neem ook bijgewerkte pakketten op .....
Als dit is aangekruist verwerkt Updatebeheer automatisch alle bijbehorende pakketten, anders volgt een melding als dit soort pakketten in de update aanwezig zijn en moet men het zelf goedkeuren.
Veiligheid updates altijd tonen.
Veiligheid updates zijn belangrijk, dus aankruisen. Veiligheids-updates van niveau 4 en 5 worden hiermee alleen zichtbaar maar niet direct geïnstalleerd.
Veiligheid updates selecteren en vertrouwen.
Hier niveau 4 en 5 alleen aankruisen als de risico's bekend zijn en een oplossing kan worden gevonden voor problemen die hierdoor kunnen ontstaan.
Zie ook: Niveaus.
Verberg Updatebeheer na toepassen.
Aangekruist sluit Updatebeheer automatisch af na verwerking van alle aangegeven updates.
Stel niet voor om te schakelen naar spiegelserver.
Hiermee wordt voorkomen dat er wordt gevraagd om een nieuwe updateserver te kiezen.
Spiegelservers kunnen ook met Officiële pakketbronnen bij Pakketbronnen worden ingesteld.
Toon systeem pictogram.
Aangekruist verschijnt het updateschild alleen als er updates zijn.
Zie ook: Automatisch verversen en Verversen.
Niveaus
Hier kunnen de verschillende veiligheidsniveaus worden ingesteld als Zichtbaar en Veilig.
Er zijn 5 niveaus waarvan de eerste drie bij installatie van Mint zijn aangekruist als Zichtbaar en Veilig.
Het wordt voor beginners afgeraden om niveau 4 en 5 als Veilig aan te kruisen.
Zie ook: "Veiligheid" bij "Opties".
Automatisch verversen
De updatelijst wordt ververst op de ingestelde tijd of dagen. Als Mint wordt afgesloten begint de telling opnieuw, dit is vooral van belang als dagen worden ingesteld.
Beschrijving van pictogrammen
Genegeerde pakketten
Dit onderdeel is voor gevorderden en kunnen pakketten worden aangegeven die men niet wil updaten.
Pictogrammen
Hier staat een uitleg van de zes verschillende update schilden.

Pakketbronnen

Hier wordt gevraagd om het beheerders wachtwoord en kunnen de Software bronnen worden aangegeven.
Officiële pakketbronnen
Na even wachten worden de snelste servers getoond. Door op de link van Hoofdserver of Basis te klikken wordt de gewenste ingesteld.
Ook zijn hier twee opties die alleen voor ontwikkelaars nuttig zijn.
PPA's (mogelijk riskant)
Een mogelijkheid om zelf geïnstalleerde PPA's te plaatsen die dan worden meegenomen met de updates.
Extra pakketten
Een plaats waar extra pakket bronnen kunnen worden aangegeven of verwijderd. Hier worden ook bronnen vermeld die door eigen geïnstalleerde programma's worden gecontroleerd.
Authenticatie sleutels
De lijst met beveiligings-certificaten en sleutels
Onderhoud
Als een van de opties wordt aangeklikt wordt de actie direct uitgevoerd.
Tab Tonen

Tonen

Zichtbare kolommen
Hier kan worden opgegeven welke informatie in het update-venster achter de updates worden getoond.
Beschrijving tonen
Hiermee verschijnt een korte beschrijving van het pakket in de lijst onder de pakketnaam.
Bewerkingsgeschiedenis
Geeft een overzicht van de laatste update's
Linux kernels
Geeft een overzicht van de beschikbare kernels met informatie Geladen, Aanbevolen, Geïnstalleerd, Reparaties en Regressiefouten.
Er kunnen meerdere kernels zijn geïnstalleerd, maar er kan er maar en in gebruik zijn.
De kernel die op dat moment wordt gebruikt wordt aangegeven bij Geladen.
TIP: Wis niet alle kernels die niet Geladen of Actief zijn, bewaar minstens een reserve kernel voor het geval een nieuwere kernel niet goed werkt.
Informatie
Geeft informatie over de staat van Updatebeheer als een mini logboek.

Hulp

Gebruiksaanwijzing
Korte Engelstalige gebruiksaanwijzing.
Informatie
Naam en versienummer van Linux Mint Updatebeheer.

Werkbalk knoppen

De Werkbalk knoppen hebben de zelfde functie als de menu onderdelen.

Wissen

Wist de selectie in de updatelijst door alle kruisjes te verwijderen.

Alles selecteren

Selecteert alle updates in de lijst door daar een kruisje bij te plaatsen.

Verversen

Hiermee worden alle op de pc aanwezige pakketten via internet gecontroleerd en wordt de updatelijst opnieuw samengesteld.
Dit is vooral van belang als de update of spiegel servers worden aangepast.
Het is ook een mogelijkheid om handmatig op nieuwe updates te controleren.
Voorbeeld:
Is de interval een dag en men heeft aan het begin van de dag updates geïnstalleerd, kunnen er na enkele uren opnieuw updates zijn die dan niet met het updateschild worden aangegeven. Met Verversen worden de updates dan wel getoond.
Zie ook: Automatisch verversen

Updates installeren

Hier worden de update Niveaus aangegeven als Veilig en / of Vertrouwd.
Als het vakje Opwaarderen is aangekruist zal dat pakket worden geïnstalleerd.