Updatebeheer-18

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Updatebeheer van Linux Mint versie 18 en 18.1.

Klik hier voor de andere Linux Mint versies.

Deze tekst beschrijft de inhoud en instellingen van de menu's en knoppen.

Inhoud
1 Bestand
2 Bewerken
2.1 Voorkeuren
2.2 Pakketbronnen
2.3 Bijwerk beleid
3 Tonen
4 Hulp
5 Werkbalk knoppen
5.1 Wissen
5.2 Alles selecteren
5.3 Verversen
5.4 Pakketten installeren

Bestand

Afsluiten
Afsluiten van Updatebeheer is hier de enige optie. Automatisch afsluiten kan worden ingesteld met Verberg Updatebeheer na toepassen in Bewerk bij Voorkeuren.
Tab Bewerk Mint 18

Bewerken

Opties van Voorkeuren

Het menu met de instellingen van de update methode.

Voorkeuren

Opties
Neem ook bijgewerkte pakketten op .....
Als dit is aangekruist verwerkt Updatebeheer automatisch alle bijbehorende pakketten, anders volgt een melding als dit soort pakketten in de update aanwezig zijn en moet men het zelf goedkeuren.
Verberg Updatebeheer na toepassen.
Aangekruist sluit Updatebeheer automatisch af na verwerking van alle aangegeven updates.
Toon systeem pictogram.
Aangekruist verschijnt het updateschild alleen als er updates zijn.
Zie ook: Automatisch verversen en Verversen.
Stel niet voor om te schakelen naar spiegelserver..
Een kruisje schakel de vraag om een andere spiegelserver te kiezen "Uit".
Met Officiële pakketbronnen bij Pakketbronnen kan de spiegelserver ook worden ingesteld.
Veiligheid updates altijd tonen.
Veiligheid updates zijn belangrijk dus aankruisen. Niveau 4 en 5 worden hiermee alleen zichtbaar maar niet geïnstalleerd.
Veiligheid updates selecteren en vertrouwen.
Hier niveau 4 en 5 alleen aankruisen als de risico's bekend zijn en een oplossing kan worden gevonden voor problemen die hierdoor kunnen ontstaan.
Zie ook: Niveaus.
Kernel-updates altijd tonen.
Een geplaatst kruisje zal alle kernel-updates tonen, maar niet direct installeren.
Kernel-updates altijd kiezen en vertrouwen.
Een geplaatst kruisje zal alle kernel-updates tonen, maar ook direct in de updates worden meegenomen.
Niveaus
Hier kunnen de verschillende veiligheidsniveaus worden ingesteld als Zichtbaar en Veilig.
Er zijn 5 niveaus waarvan de eerste drie bij installatie van Mint zijn aangekruist als Zichtbaar en Veilig.
Het wordt voor beginners afgeraden om niveau 4 en 5 als Veilig aan te kruisen.
Zie ook: "Veiligheid" bij "Opties".
Automatisch verversen
De updatelijst wordt ververst op de ingestelde tijd of dagen. Als Mint wordt afgesloten begint de telling opnieuw, dit is vooral van belang als dagen worden ingesteld.
Een Linux Mint versie kan ook worden ge-upgrade als er een nieuwe versie is verschenen.
Dit wordt niet altijd zichtbaar als Automatisch verversen "uit" staat, maar na het handmatig verversen zal de Upgrade mogelijkheid wel verschijnen.

Pakketbronnen

Hier wordt gevraagd om het beheerders wachtwoord en kunnen de Software bronnen worden aangegeven.
Officiële pakketbronnen
Na even wachten worden de snelste servers getoond. Door op de link van Hoofdserver of Basis te klikken wordt de gewenste ingesteld.
Ook zijn hier twee opties die alleen voor ontwikkelaars nuttig zijn.
PPA's (mogelijk riskant)
Een mogelijkheid om zelf geïnstalleerde PPA's te plaatsen die dan mogelijk worden meegenomen met de updates.
Extra pakketten
Een plaats waar extra pakket bronnen kunnen worden aangegeven of verwijderd. Hier worden ook bronnen vermeld die door eigen geïnstalleerde programma's worden gecontroleerd.
Authenticatie sleutels
De lijst met beveiligings-certificaten en sleutels
Onderhoud
Als een van de opties wordt aangeklikt wordt de actie direct uitgevoerd.

Bijwerk beleid

Hier zijn drie opties om de update diepte in te stellen: Een beschrijving geeft aan hoe de update-lijst wordt samengesteld.
Tab Tonen

Tonen

Zichtbare kolommen
Hier kan worden opgegeven welke informatie in het update-venster achter de updates worden getoond.
Beschrijving tonen
Hiermee verschijnt een korte beschrijving van het pakket in de update-lijst onder de pakketnaam.
Een uitgebreide beschrijving van een pakket kan altijd worden gelezen in het Omschrijving venster.
Bewerkingsgeschiedenis
Geeft een overzicht van de laatste update's
Linux kernels
Geeft een overzicht van de beschikbare kernels met informatie Geïnstalleerd en Actief.
Er verschijnt eerst een venster met een waarschuwing dat het wijzigen van kernels gevaarlijk kan zijn.
Er kunnen meerdere kernels zijn geïnstalleerd, maar er kan er maar en in gebruik zijn.
De kernel die op dat moment wordt gebruikt wordt aangegeven bij Actief.
Klikken op een kernel zal meer informatie over die kernel zichtbaar maken.
TIP: Wis niet alle kernels die niet Actief zijn, bewaar minstens een reserve kernel voor het geval een nieuwere kernel niet goed werkt.
Merk ook op dat met een centrale /home partitie de kernels van de verschillende systemen worden vermeld.
Informatie
Geeft informatie over de staat van Updatebeheer als een mini logboek.

Hulp

Gebruiksaanwijzing
Korte Engelstalige gebruiksaanwijzing.
Informatie
Naam en versienummer van Linux Mint Updatebeheer.

Werkbalk knoppen

De Werkbalk knoppen hebben de zelfde functie als de menu onderdelen.

Wissen

Wist de selectie in de de updatelijst door alle kruisjes verwijderen .

Alles selecteren

Selecteert alle updates in de lijst door daar een kruisje bij te plaatsen.

Verversen

Hiermee worden alle op de pc aanwezige pakketten via internet gecontroleerd en wordt de updatelijst opnieuw samengesteld.
Dit is vooral van belang als de update of spiegel servers worden aangepast.
Het is ook een mogelijkheid om handmatig op nieuwe updates te controleren.
Voorbeeld:
Is de interval een dag en men heeft aan het begin van de dag updates geïnstalleerd, kunnen er na enkele uren opnieuw updates zijn die dan niet met het updateschild worden aangegeven. Met Verversen worden de updates dan wel getoond.
Zie ook: Automatisch verversen

Pakketten installeren

Hiermee wordt de update in werking gezet voor de pakketten die een kruisje hebben bij Opwaarderen.