ASCII

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is een standaard toetscode tabel om letters, cijfers, leestekens en enkele andere tekens voor het gebruik van computers. Aan ieder teken is een geheel getal gekoppeld, waarmee dat teken kan worden aangeduid en aan een toets van het toetsenbord is verbonden. De code werd ontworpen door Bob Bemer[1]

Toetscode tabel

Een ASCII toetscode tabel bestaat uit 256 karakterplaatsen die met de cijfers 0 tot 255 is ingedeeld. Dit komt door het binaire getal stelsel[2] dat als basis voor computertalen wordt gebruikt en met 0 (nul) begint.

Hiervan zijn de eerste 128 voor de standaard karakter en de tweede helft is voor grafische karakter.

Standaard ASCII

Deze eerste 128 ASCII codes hebben dezelfde functie als de toetsen die op de oude typemachines aanwezig zijn en op een toetsenbord zij terug te vinden.

Deze tabel bestaat uit twee delen:

  • De eerste 33 codes (van 0 tot 32) zijn niet zichtbare tekens voor speciale functie zoals:
regel omhoog/omlaag (pijltoetsen), karakter terug (backspace), hoofdletters (shift en capslock), begin volgende regel (enter, dat nog met een haak wordt aangegeven) enz.

Deze stuurcodes kunnen door middel van CTRL + een andere toets worden gebruikt zoals; X knippen, C kopiëren, V plakken, Z handeling terugdraaien. (zie afbeelding "controle codes 0-31" voor de toetscombinaties.)

  • 95 zichtbare tekens (kleine en hoofd letters, cijfers, leestekens, de spatie en enkele andere symbolen)
dit zijn de normaal zichtbare leestekens op het toetsenbord.

De SP-code 32 (spatie) wordt soms tot de eerste 32 gerekend en soms bij de andere standaard toetsen.

128 grafische codes

De code 128 tot 255 zijn grafische karakters en verschillen per instelling van de codetabel en toetsenbord.

Deze kunnen vaak met de ALT-GR (rechter grafische toets) + een toets of met gelijk indrukken van ALT-GR + Shift + een toets worden verkregen.

Kijk bij Toetsenbord van Systeeminstellingen welke grafische karakters op het eigen systeem kunnen worden gebruikt. (Zie ook)

Andere versies

De ASCII is niet in alle landen hetzelfde. Hieronder staan enkele toetsenbord afwijkingen.

  • Engels - de # vervangen door ₤.
  • Spaans - heeft ¿ ¡ en Ñ

Gebruik

In de Bash terminal en de standaard editor worden deze standaard ASCII besturing codes nog steeds gebruikt.

In programma's en besturing systemen kunnen aan de speciale codes ook andere functies zijn verbonden.

Zie ook

Toetsenbord indeling

Referenties & bronnen

  1. {Wikipedia} Bob_Bemer, de vader van ASCII.
  2. {Wikipedia} Het binaire stelsel.