Terminal

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Met terminal wordt in Linux Mint een CLI[1] (command line interface) bedoeld en is een Engelse woord voor verzamelplaats of eenheid. In de informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan daarmee ook gesproken worden over computers, beeldschermen, servers, maar ook ontwikkel omgevingen en bepaalde programmatuur.

In dit artikel zullen in het bijzonder de in Linux Mint gebruikte terminals worden besproken.

Bash terminal

De Linux Mint terminal voor de bash shell is een software-omgeving waarin met code het systeem kan worden gemanipuleerd en bestaat uit twee delen:

  • Het venster waarin de shell kan worden gebruikt.
  • De bash shell die de code voor opdrachten bevat.

Gebruik
Er zijn twee mogelijkheden om de Mint terminal te starten en de bash shell te gebruiken.

  • De een regel terminal kan met de toetscombinatie ALT+F2 worden geopend waar slechts een regel code kan worden ingevoerd. Deze mogelijkheid is bedoelt om snel één commando of een korte regel met bash code in te voeren.
  • Het terminal venster, dat kan worden geopend in het menu en op het bureaublad met het rechtsklik menu. Hier heeft men de beschikking over alle mogelijkheden van de bash shell.

Cloud terminal

Een cloud terminal is een grote server terminal en heeft verbindingen met andere grote servers in de cloud (wolk). Het bestaat uit een hardware en software omgeving. Met de cloud worden de ICT servers bedoeld die over de hele wereld kunnen zijn geplaatst en de verbindingen die daartussen plaatsvinden.

Gebruik
De cloud wordt gebruikt als externe opslag en is een alternatief voor een server die in een bedrijf staat (lokaal systeem), waardoor een bedrijf geen eigen server hardware meer nodig heeft. Door de mogelijkheden van de cloud wordt ook aan particulieren opslagruimte aangeboden. Er zijn ook operating systemen en applicaties die geheel of gedeeltelijk vanaf de cloud worden geladen in plaats van op het lokale systeem te zijn geïnstalleerd

Computer terminal

Een computer terminal bestaat minstens uit een computer met invoer mogelijkheden en is een hardware-omgeving.

Hierbij kunnen ook andere apparaten behoren zoals een beeldscherm, toetsenbord, printer, cd-rom enz.

Gebruik
Een computer terminal wordt voornamelijk gebruik door een persoon die daarmee programma's kan uitvoeren en verbinding maken met andere computers of gebruikers van een computer.

Voorbeelden hiervan zijn onder anderen desktop of pc (personal computer), laptop (draagbare computer), maar ook een tablet en zelfs een mobile telefoon.

Samba server

De Samba server is een software-omgeving dat wordt geleverd in een Linux programma pakket en bestaat uit programmatuur om terminals en servers met elkaar te verbinden.

Gebruik
Met deze programmatuur kunnen aangesloten terminals van software worden voorzien, bediend en gecontroleerd.

Server terminal

Server terminals bestaan uit een locatie met een of meer computers met grote opslag capaciteit. Een server kan bestaan uit slecht één computer of computer terminal, maar ook uit een groot aantal computers en/of regeleenheden die in een aantal kasten zijn ondergebracht. Het bestaat uit een hardware en software omgeving.

Gebruik
Een server terminal wordt gebruikt om een (goot) aantal computers met elkaar te verbinden en grote hoeveelheden data te verwerken door middel van een serverprogramma.

Virtuele machine

Een virtuele machine is een softwarematige terminal op een computer terminal en wordt vaak afgekort tot VM.

Gebruik
Normaal kan slechts een OS op een pc worden gebruikt. Met een VM is het mogelijk om een programma of OS te starten in het systeem waarin wordt gewerkt, dus een OS in een OS. Het wordt ook gebruikt om systeem-vreemde programma's te gebruiken bij voorbeeld een Windows programma in een VM op een Linux systeem. Ook Wine is een soort VM.

Zie ook

Bronnen en referenties

  1. Type man intro in de terminal voor meer informatie