Aanmeldvenster

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Om het aanmeldvenster te kunnen aanpassen zijn beheersrechten nodig en moet het wachtwoord worden ingetoetst, hierna verschijnt een venster met de volgende instelmogelijkheden.

Het programma dat hiervoor wordt gebruikt is mdmsetup en is te vinden in de map /usr/sbin/. Het wordt geopend met gksu, waardoor een grafisch terminalvenster wordt geopend.

Thema

Thema instellen

Een thema voor het aanmeldvenster is een achtergrond met keuzevak om een gebruiker te selecteren en een wachtwoord in te toetsen. De knopen +, x, ❂ rechts boven hebben de volgende functie:

+ een thema uit eigen bestand toevoegen
x een thema verwijderen
❂ een volledig thema voorbeeld bekijken

Om het thema te gebruiken moet het rondje bij het gewenste thema worden ingeschakeld.

Onder het thema keuzevenster zijn vier instellingen aanwezig.

 • Achtergrond kleur met twee mogelijkheden
 • Afbeelding
Hier kan worden gekozen om geen afbeelding te tonen of een afbeelding te kiezen uit de eigen afbeeldingsbestanden.
 • Kleur
Hier kan de achtergrondkleur worden ingesteld als geen afbeelding wordt ingesteld.
 • Welkomstbericht met twee mogelijkheden
 • Standaard
De standaard tekst op het aanmeldscherm is Welkom
 • Aangepast
Hier kan een eigen tekst worden ingevoerd die in de plaats komt van de standaard tekst.

Automatisch aanmelden

Automatisch aanmelden

Een venster met twee mogelijkheden.

 • Automatisch aanmelden inschakelen
Als deze optie is aangekruist moet een gebruikersnaam worden ingevuld in het vak bij Gebruiker. Deze wordt dan automatisch aangemeld na de daaronder ingestelde wachttijd.
 • Tijdgeschakelde aanmelding gebruiken
Als optie is aangekruist wordt het automatisch aanmelden vertraagd met de ingestelde tijd. Hierdoor heeft een andere gebruiker de gelegenheid om zich aan te melden. Na deze wachttijd wordt de ingevulde gebruiker automatisch aangemeld.

Opties

Opties

Een venster met aankruis mogelijkheden om een aangepaste opstart te realiseren. Enkele met extra uitleg.

 • Standaard sessie
Hier kan wordt ingesteld met welke prioriteit Mint zijn systeem bestuurd.
 • 24-uurklok gebruiken
Instellen om de getoonde klok met 24 of 12 uur aan te duiden.
 • Kies automatisch de laatste gebruiker.
Normaal moet bij opstarten een gebruiker worden gekozen.
Hiermee wordt in het opstartvenster de laatste gebruiker automatisch ingevuld, waarna alleen het wachtwoord nog ontbreekt.
 • Aanmelden met rootaccount toestaan. (niet in 18.2)
Let op: Hiermee wordt niet als systeem beheerder root ingelogd maar kan als root worden gewerkt via het muismenu. Als root kan alles worden gewijzigd en bij een fout kan het hele systeem onbruikbaar worden.
 • Beperk de sessie uitvoer

Wordt onderzocht.

 • Filter de sessie uitvoer

Wordt onderzocht.

Sonya 18.2

Aanmeldvenster 18.2 Cinnamon, alles in een

In de Cinnamon desktop van Linux Mint Sonya 18.2 zit alles in een venster en wijkt de instelling sterk af van de andere versies.

 • Toon Raster
Geeft een inlogvenster met een puntjes raster.
 • Toon gebruikers achtergrond
Hiermee verschijnt in het aanmeldvenster de achtergrond die als Bureaublad was ingesteld.
 • Toon computernaam
De computernaam wordt in het aanmeldvenster getoond op een plaats die afhankelijk is van de gekozen achtergrond.
 • Logo

Kies hier een gebruikerslogo.

 • Achtergrondlogo
 • Achtergrond
Achtergrond die in het aanmeldvenster wordt getoond.
 • Achtergrond kleur
De kleur van de achtergrond als geen andere afbeelding is gekozen.
 • GTK thema
Bureaublad thema's. (zie Thema uit Systeeminstelling)
 • Pictogram thema
Vorm en kleur van de pictogrammen. (zie Thema uit Systeeminstelling)
 • HiDPI ondersteuning
Een techniek om de beeldopbouw te ondersteunen.
 • Gast sessies
Hiermee kan in het aanmeldvenster een gasten account worden aangemaakt dat weer wordt gewist als de gast uitlogt.

Onderdeel van

Systeem instellingen