Cloud

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken
De internet wolk

Een cloud is een infrastructuur dat onlinediensten aanbiedt voor het gebruik van hardware, software en gegevensopslag, waarbij de data wereldwijd wordt verdeeld over verschillende servers..

De term is ontstaan door de schematechnieken uit de informatica, waar een groot decentraal netwerk (zoals het internet) met een wolk wordt weergegeven.

Infrastructuur

Cloadhardware bestaat uit een netwerk van servers die, via internet, aan de aangesloten computers ter beschikking wordt gesteld voor opslag en gebruik van programmatuur en data. Op deze manier kan men met minder eigen apparatuur werken.
De eindgebruiker weet niet op hoeveel of welke server(s) de software of data is geplaatst of waar die precies staan.
De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de cloud, de hard- en software ligt bij de cloud beheerder.
Iedere gebruiker met een account heeft een eigen afgesloten en in omvang en mogelijkheden aanpasbaar, virtuele infrastructuur.

Hardware

Een cloud is een groep grote servers die op verschillende plaatsen in verschillende landen kunnen staan en een verbinding hebben met een ander groep grote servers.

Deze cloud servers worden beheert door programma's van een bedrijf, waarbij dat bedrijf afspraken maakt over het gebruik van hun server voor verbinding met servers van andere bedrijven. Soms moeten ook afspraken met regeringen worden gemaakt over het gebruik en de beveiliging van gegevens.

Gegevens die in de cloud worden geplaatst kunnen overal staan omdat het cloudprogramma de ruimte zoekt die het makkelijkst te bereiken is, hierdoor weet niemand waar de gegevens staan. B.v. als een persoon verschillende bestanden in de cloud plaatst, is het mogelijk dat deze verdeeld zijn opgeslagen op verschillende servers en zelfs in verschillende landen.

Software

De software die wordt gebruikt is een ingewikkeld stelsel van verbindingsprogramma's die de gegevens plaatst waar het op dat moment kan, en moet de gegevens ook weer kunnen terugvinden.

De gegevensbeveiliging is voor bedrijven die van de cloud gebruik maken niet gratis en kent verschillende niveaus.

Voor diegenen die gratis cloudruimte gebruiken is er geen mogelijkheid om gegevensbeveiliging aan te passen, zij moeten dus extra rekening houden met eigen beveiliging en back-ups.

Zie ook

TagCloud
Terminal
Cloud Uitgebreide uitleg op Wikipedia.