Effecten

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Met de effecten in Systeeminstelling kunnen de grafische effecten van bureaublad en vensters worden ingesteld.

In dit artikel wordt de Mint versie 17.x en 18.x met Cinnamon bureaublad (desktop) besproken. Elke Mint versie heeft eigen modellen voor instellingen.

Bedenk wel dat grafische effecten extra geheugen gebruiken en de snelheid van de programmatuur kunnen vertragen.
Dit is vooral van belang bij computers met weinig geheugen of oude langzame processor.

Effecten venster Cinnamon

Wat is

Met het venster effecten kunnen achtergrond en vensterbewegingen worden geactiveerd. De effecten kunnen onder anderen bestaan uit animaties, vervagende, schuivende en bibberende effecten.

Waar

Deze instellingen zijn gebruiker instellingen en niet van invloed op andere gebruikers. Het is wel van invloed in het hele systeem van die gebruiker.

Inschakelen

Linux Mint 17.x

In het bovendeel kunnen de effecten worden ingeschakeld door de vakjes aan te kruisen.

Bureaublad effecten inschakelen
 • Opstartanimatie
Er zijn opstartvenster en achtergronden met animatie die kunnen worden getoond als dit vakje wordt aangekruist.
(Aanmeldvenster "Blimpcity" is een van de achtergrond met effecten)
 • Bureaublad effecten
Deze keuze maakt het mogelijk om de effecten op bureaubladen toe te passen.
Vervaging effecten

Als dit vakje wordt aangekruist wordt b.v. vervaging in menulijsten ingesteld, waarbij het onder en bovendeel van de lijst vervaagt bij schuiven van de lijst.

Linux Mint 18.x

Inschakelen aan

Hier heeft het venster twee knoppen, een voor Effecten inschakelen en een voor Aanpassen.

 • In het Inschakel-vensters zijn zes schijfschakelaars waarvan de bovenste schakelaar als aan/uit schakelaar werkt en bij uit alleen de onderste drie mogelijkheden open laat.

Hier kunnen ook de effect-stijl uit een lijst worden gekozen.

Aanpassen

Linux Mint 17.x

Effecten vorm

In het onderste deel kunnen de effecten per onderdeel worden aangepast, maar werkt alleen als Bureaubladeffecten is aangekruist.

Wat hier wordt ingesteld bepaalt hoe vensters worden geopend, verplaatst en gesloten.

Eerste kolom

In de eerste kolom kan de vorm van het effect worden ingesteld. Het aantal mogelijkheden is per onderdeel verschillend.

Er zijn maximaal vier keuzen mogelijk
 • Geen - Met deze instelling wordt geen effect geactiveerd.
 • Vervaag - Met deze instelling wordt het vervagen van vensters geactiveerd.
 • Schaal - Hiermee worden schok en bibber effecten ingesteld.
 • Klassiek - De manier van vervagen kan hier worden ingesteld met
Klasiek - vervagen richting paneel
Vervaag - vervagen in het bureaublad midden
Schaal - verkleinen in het bureaublad midden
Tweede kolom
Effecten keuze

In de tweede kolom kan het effect worden verfraait.

Hier zijn veel mogelijkheden met drie basis instellingen.
 • easein - bedoelt voor verkleinen van vensters
 • easeout - bedoelt voor vergroten van vensters
 • easeinout - bedoelt voor verkleinen en vergroten van vensters
Derde kolom

In de derde kolom kan de tijdsduur van het effect worden ingesteld.

Linux Mint 18.x

Effect-richting

Het Aanpas-venster kan aan of uit gezet worden, waarmee ook meteen alle effecten in dit deel zijn uitgeschakeld.

Hier kunnen de effect-vorm en richting worden ingesteld. Verhoog de standaardtijd eens van 100ms naar 500ms, want met 100ms is er weinig van het effect te zien.

Effect-vorm
 • De eerste kolom stelt de effect-vorm (links) in en kan worden gecontroleerd en gekozen door op een van de vakjes te klikken. Hierdoor verschijnt een venster met voorbeelden die het effect laten zien als men er met de muis overheen beweegt (hover).
 • De tweede kolom stelt de effect-richting (rechts) in die door de effect-vorm wordt gevolgd. Ook hier kan het effect worden bekeken door over een lijn te hoveren.

Venster overzicht

Overzicht van de vensters met instellingen voor Effecten in Cinnamon versie 17.x en 18.x.

Onderdeel van

Systeem instelling