Fstab

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Het systeem bestand fstab is een tekstbestand dat door Linux Mint wordt gebruikt om de gebruikers-locaties aan het systeem te koppelen en is te vinden in /ect.

Wat is fstab

Het is een verborgen root bestand en kan alleen met beheerders rechten worden bewerkt en kan worden gevonden met Bestandsbeheer in de map /etc van het bestandssysteem, als in de tab Bewerken de 'Verborgen bestanden tonen' wordt aangeklikt.

Wat doet het

De basis van fstab is de omschrijving van de gebruikers partitie, de swap partitie en eventueel andere direct te koppelen partities. Hierin leest het systeem wat en waar moet worden gekoppeld bij het aanmelden van een gebruiker.

Aanpassen

Maak een kopie van fstab, want het moet worden aangepast.

Fstab wordt aangemaakt bij de installatie van de distro en bijgewerkt als een grub instal of update wordt uitgevoerd.

Het staat in de map /etc en kan worden geopend met beheerdersrechten (root) of in de terminal met:

sudo fe /etc/fstab.

Hierbij is fe de standaard teksteditor of een andere 'f' avoriete 'e' ditor.

Voorbeelden

Hier zijn enkele regels uit een fstab bestand als voorbeeld.

De regel met de volgorde van de gegevens
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>

Een # als eerste teken van een regel in fstab betekend dat het geen code is maar slecht informatie.

Voorbeelden van de onderdelen
<file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
partitienaam /dev/sda2
Label ntfs-2
UUID 3541BD3671952A32
/
/home
/media/
ext4
ntfs
koppelvoorwaarden
Kijk in de terminal met:
man mount
voor een beschrijving
normaal 0 0 = geen controle
1 = als eerste controle
2 = als tweede controle
 :enz.
De gebruiker systeem partitie
# / was on /dev/sdb4 during installation
UUID=4f245023-4725-48bb-96d3-7a9641b5aa54 / ext4 errors=remount-ro 0 1

Hier wordt de systeem partitie vermeld waar de distributie op is geïnstalleerd.

De swap partitie
# swap was on /dev/sdb6 during installation
UUID=f253df30-5e16-46ad-84fd-71de55e8779c none swap sw 0 0

Deze partitie wordt gebruikt als het werkgeheugen te weinig ruimte heeft.

Diskette
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0

Deze regel is voor het koppelen van diskette en floppy drives en heeft alleen nut voor pc's met die apparaten.

Andere partities
# /dev/sda2: LABEL="ntfs-2" UUID="3541BD3671952A32" TYPE="ntfs"
UUID=3541BD3671952A32 /home ntfs daults 0 2

Hier wordt een aparte home partitie met ntfs formaat in de persoonlijke map gekoppeld.
Is het een ander systeem dan ntfs, pas dit dan aan.

Een uitgeschakelde Windows partitie

Als er een windows partitie aanwezig is kan deze code aanwezig zijn.

# /windows was on /dev/sdb3 during installation
# UUID=3C18AFD018AF880A /windows ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 0

In dit voorbeeld is de regel voor de Windows partitie uitgeschakeld door een #.

Diverse

Een partitie kan worden gekoppeld met de partitie-naam, Label (etiket) of UUID b.v.

 1. /def/sda4 / ext4 errors=remount-ro 0 1 (partitie-naam)
 2. MINT17-4 / ext4 errors=remount-ro 0 1 (etiket)

- Wordt de naam (/dev/sda4) gebruikt dan kan het gebeuren dat bij het bewerken van partities de naam aan een andere partitie wordt gekoppeld. Dan verschijnen niet de gewenste gegevens.

- Wordt het Label (MINT17-4) gebruikt en wordt de Etiket-naam op de partitie veranderd, dan krijgt men de foutmelding dat de partitie niet kan worden gevonden als dat ook niet handmatig in fstab is aangepast.
Dit is alleen te gebruiken als de partitie ook werkelijk een label heeft.

- Het veiligst is het gebruik van de UUID. De partitie krijgt de UUID bij het aanmaken van de partitie. Het veranderd alleen als de hele partitie-tabel wordt aangepast.

Zie ook