TC-sudo

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Het bashshell commando sudo en de andere drie hieronder genoemde geeft de gebruiker volledige root-rechten en wordt beheerder van het systeem.

Normaal kan een gebruiker niet in het systeem komen zonder gebruik van een wachtwoord. Daarom moet bij installatie van een Linux Mint distributie aan wachtwoord worden ingevuld.

Waarschuwing
-Het wordt afgeraden om root-rechten te gebruiken als niet bekent is hoe het systeem zal reageren. (Terminal Code Waarschuwing)
-Met root-rechten kan het hart van het systeem worden bewerkt en de kans op een systeem-infarct is bij verkeerd gebruik niet uitgesloten.
-Het inloggen met root-rechten, of het gebruik van su, maakt het makkelijk om in het systeem te werken, maar gevaarlijk als per ongeluk een verkeerd commando wordt ingetoetst of op een verkeerde toets wordt gedrukt.

Vier root soorten

Er zijn verschillende vormen voor root rechten.

  • sudo
  • su
  • gksudo
  • gksu

Sudo su

Het sudo en su commando wordt gebruikt om root-rechten te verkrijgen.
Het geeft systeem-beheers-rechten voor op UNIX gebaseerde besturingssystemen en stelt gebruikers in staat om het besturingssysteem te bewerken met speciale bash-shell applicaties.

Sudo is de afkorting van substitute user do en kan worden vertaald als werk als tijdelijke hoofd gebruiker. Het is voor korte tijd bruikbaar waarna opnieuw het wachtwoord moet worden ingevuld.

Su stelt de gebruiker in staat om permanent in te loggen als root (systeembeheerder) tot exit wordt ingetoetst. Vaak wordt dit gebruikt als langere tijd als root moet worden gewerkt.
Let op: Alleen met het commando exit wordt su weer ongedaan gemaakt waarna men weer als gewone gebruiker werkt.

Gksudo gksu

Gksudo heeft dezelfde werkingskracht als sudo en gksu werkt hetzelfde als su,

Verschil

Waar sudo slechts per opdracht geldt, geldt su de gehele (terminal/shell)sessie tot exit. Su wordt voornamelijk gebruikt wanneer men vele commando's moet uitvoeren als de super-user (hoofd gebruiker).

Het gksudo en gksu worden gebruikt om in een grafische omgeving te werken, in tegenstelling met sudo en su die gericht zijn op tekstuele bewerkingen.

Dit verschil is eenvoudig te controleren door in de terminal sudo of gksudo in te toetsen. In alle gevallen moet het wachtwoord worden ingegeven.

Zie ook