Mintstick

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken
Minitstick

Minitstick is een klein maar snel en doelmatig usb formatteer programma dat standaard na de installatie van Linux Mint aanwezig is.

Het kan worden gestart in Menu > Hulpmiddelen.

Werking

Dit programma is speciaal bedoelt om USB sticks te formatteren. Het kan echter ook worden gebruikt om een USB hard-disk en SD-kaart te formatteren.

Mede door de geringe omvang is het zeer snel en doelmatig.

Let op: Alle informatie op het medium wordt gewist.

Mogelijkheden

Er zijn drie instel-mogelijkheden:

  • Formatteren
Als er een of meer usb sticks zijn aangesloten kan in dit vak worden gekozen welke stick moet worden geformatteerd door op het vak te klikken en daarin een stick te selecteren.
  • FAT32
Klik op dit vak om de indeling EXT4 of NTFS te kiezen. Fat32 is de standaard indeling voor usb sticks. Ext4 is speciaal voor Linux en niet bruikbaar voor Windows.
  • Etiket
Hier kan een naam voor de stick worden ingevuld die dan ook zichtbaar wordt in Bestandsbeheer. Wordt er geen naam ingevuld dan wordt de sticknaam USB-staafje.

Let op: Met de volgende handeling worden alle gegevens op de usb of kaart gewist.

Nadat de stick en de formatindeling is ingevuld kan met de knop Formatteren de actie worden gestart.