Netwerken

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Het programma Netwerken is bedoelt om netwerken te controleren en aan te passen en nieuwe netwerken in te stellen. Dit kunnen interne (voor lokaal gebruik) en externe netwerken (verbonden met internet) zijn.

Let op: De instellingen gelden alleen voor het apparaat waarvoor het wordt ingesteld. Het heeft geen effect op de instellingen van andere apparaten.

Bij voorbeeld
Als de verbinding van de pc waarop wordt gewerkt wordt uitgezet, kunnen de andere apparaten nog gewoon van hun verbinding gebruik maken. Instelling van het modem/router worden hiermee ook niet aangepast.

Het is te vinden in Menu > Voorkeuren > Netwerken

Er wordt bij installatie van Linux Mint ook een netwerkicoon in het paneel gezet waar het met de naam Netwerkinstellingen wordt geopend.

Basis venster

Netwerk controleren

Het basisvenster toont alle relevante gegevens van het geselecteerde netwerk.

Netwerken kunnen hier ook aan of uit worden gezet.

Met de knop Toevoegen kan een nieuw standaard netwerk worden ingesteld. Deze optie opent eenzelfde venster als bij bewerken.

Met het + teken kunnen vier of vijf soorten netwerken worden ingesteld, afhankelijk van de Linux Mint versie:

  • VPN
  • Bond
  • Team
  • Bridge
  • VLAN

Bewerken

Netwerk bewerken

Door op het gereedschap icoon (rechts onder in het basisvenster) te klikken opent het venster om het geselecteerde netwerk aan te passen.

In dit venster staan twee extra opties:

Bijzonderheden

Geeft een overzicht van de instelling van het geselecteerde netwerk.

Terugzetten op de standaardwaarden

Hiermee worden de handmatige aanpassingen teruggezet naar de standaardwaarden van het systeem.

De andere standaard instelopties zijn:

Beveiliging

Aanzetten maakt het mogelijk om een extra beveiligingssoort te kiezen, waaronder:

MD5
TLS
FAST
Tunneled TLS
Protected EAP (PEAP)

Voor elke beveiligingssoort zijn andere instellingen vereist.

Identiteit

Naam

Hier kan iedere naam worden ingevuld, maar kies een korte naam die herkenbaar is en geen vreemde tekens bevat.

Mac adres

Het (gekloonde) IP adres dat in het modem/router is ingesteld.

Gekloond adres

Dit vak kan worden gebruikt om een alternatief IP adres op te geven.
Let op: Het IP kan ook in de modem/router zijn gekloond.

MTU

De maximale lengte of grootte van een pakketeenheid dat over een netwerkverbinding verstuurd kan worden. Zijn de pakketten groter dan het maximum dan ontstaat vertraging in de verbinding.

Firewall-zone

Grijs

Automatisch verbinden

Plaats hier een kruisje als de verbinding direct bij het starten van het systeem moet worden geopend.
Tip : Merk op dat elke open verbindingen de snelheid van het netwerk kunnen verlagen.

Beschikbaar maken voor andere gebruikers

Hiermee geeft men toestemming aan andere gebruikers om de verbinding te gebruiken. Dit is van belang met b.v. een aangesloten printer die dan wel of niet door anderen via het netwerk kan worden gebruikt.

IPv4 IPv6

Hier kunnen speciale instellingen voor de oude en nieuwe internet indeling worden ingesteld.

Dit is een onderdeel voor systeem en netwerkbeheerders en niet geschikt voor experimenten.

Zie ook

Alle artikelen over Netwerken