Paneel

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Het paneel (cinnamon-settings panel) is een gebruikers of bureaublad werkbalk die aan de rand van het bureaublad is geplaatst en waarop, door het systeem of de gebruiker, programmastart-knoppen (iconen) kunnen worden geplaatst.

In Linux Mint kan, afhankelijk van de bureaublad instelling en het gebruikte paneelprogramma, het paneel aan alle zijden van het bureaublad worden geplaatst.

Standaard kleuren van
Paneel-menu van Mint 17.2

Het is te vinden bij Menu > Voorkeuren en bij Systeem instelling > Voorkeuren.

Instellingen

Het paneel kan op verschillende manieren worden ingesteld.

Door op een lege plaats in het Paneel het muismenu te openen verschijnt een menu waarin de verschillende opties worden aangeboden.

Met de optie Paneelinstellingen wordt het hoofdvenster voor Paneel uit Systeeminstellingen geopend.

Bewerkingsmodus

In de bewerking-modes kunnen Hulptoepassingen worden toegevoegd en programma-starters worden verplaatst.

Deze modus kan worden aangezet door in het Paneel-menu op de de regel Bewerkingsmodus voor werkbalk te activeren.

Dit is alleen van toepassing op de werkbalk waar de modes is geactiveerd.

Paneel links

Panel links

In het paneel aan de linker zijde is standaard een snel-start-vak met Menuknop geplaatst. Hier kunnen programma's met één muisklik worden gestart.

De standaard knopen zijn:

Programma's in het Menu kunnen met het muismenu aan het snelmenu worden toegevoegd. (zie de knop met het rondje in afbeelding "Paneel links" van het Schermafdruk programma (screenschot)

Paneel midden

Als een programma wordt gestart wordt een starticoon in het middendeel van het paneel geplaatst. Dit deel is de Vensterlijst.

Als het Paneel in Bewerkingsmodus staat kan de Vensterlijst links, recht of in het midden worden geplaatst door deze naar de gewenste locatie te schuiven.

Door middel van het muismenu van een programmastarter kunnen hier enkele bewerkingen worden uitgevoerd.

Programmastarter muismenu
 • Zichtbaar op alle werkbladen
Hiermee wordt de programmastarter in het paneel van alle werkbladen zichtbaar.
 • Verplaats naar ander werkblad
Hiermee opent een keuzelijst waarmee de programmastarter naar een ander werkblad kan worden verplaatst.
 • Voorkeur
 • Over
Informatie over het programma
 • Instellingen
Toont het venster Vensterinstellingen.
 • Verwijder vensterlijst
Hiermee wordt de hele Vensterlijst uit het paneel verwijderd en zijn programmastarters niet meer zichtbaar.
 • Alles sluiten
Sluit alle programma van de programmastarters op het Paneel.
 • Andere vensters sluiten
Sluit alle programma's behalve het aangewezen programma.

(de volgende zijn gelijk aan de - + x in de titelbalk van programma's)

 • Minimaliseren
Geselecteerd programma is alleen op vensterlijst zichtbaar
 • Maximaliseren
Geselecteerd programma het hele beeldscherm laten vullen
 • Sluiten
Geselecteerd programma sluiten

Paneel rechts

Panel rechts

In het paneel aan de rechter zijde worden standaard zeven knoppen geplaatst. Dit zijn hulpprogramma's die meldingen geven of waarmee snel iets kan worden ingesteld.

Deze knoppen zijn voor:

Paneel menu

Met het paneelmenu kan het paneel worden ingesteld en aangepast. Klik hiervoor met de muismenuknop op een lege plaats in het paneel.

Paneelmenu 17.2

Paneel menu van Mint 17.2

Hierin zijn de volgende mogelijkheden aanwezig:

Paneelmenu 17.3 +

Paneel menu van Mint 17.3 en nieuwer

Hier volgen de uitgebreidere mogelijkheden voor Linux Mint versie 17.3 en nieuwer.

Probleem oplossen

Paneel Probleem 17.3 en nieuwer

 • Herstarten
 • Spiegel
Opent een venster waarin systeem onderzoek kan worden gedaan.
 • Alles terug naar standaardwaarden
Werkbalk aanpassen

Paneel Aanpassen 17.3 en nieuwer

Paneel herstellen

Als het Paneel c.q.de Bureaublad-werkbalk geheel is verdwenen kan deze opnieuw worden geplaatst door het maken van een bureaublad starter.

De procedure is eenvoudig

Let op: Hier wordt Cinnamon gebruik, pas die aan voor Mate of Xfce.

In de terminal
Type of kopie/plak de regel cinnamon-settings panel en druk Enter/OK.

Het Werkbalk- c.q. Paneelvenster opent.

Met een starter
Klik met rechts op het bureaublad
Klik op "Maak hier een nieuwe starter"
Vul een naam in. Maakt niet uit welke.
Plaats in de "Opdracht" regel. cinnamon-settings panel
Klik op "OK"

Klik op de starter en het 'Werkbalk' c.q. 'Paneel' venster opent. Hierna kan een werkbalk worden geplaatst of aangepast.

Als alles weer werkt kan de starter worden verwijderd.

Zie ook

Paneel verdwenen