TC-ProgResten

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Programma resten zijn moeilijk te vinden waardoor opruimen een lastige klus kan zijn.

In de bash-shell (Terminal) zijn commando's aanwezig die deze klus voor een groot deel oplossen.

Maak een backup voordat systeemdelen worden verwijderd.

Hoe

Met het gereedschap apt-get waarvan een korte beschrijving in de terminal te vinden is met man apt-get -h

Om overbodige resten op te ruimen moeten ook de systeem bestanden bereikbaar zijn. Hiervoor moet in de terminal als systeem beheerder worden gewerkt.

Wat

Enige duidelijkheid over wat wordt verwijderen met de nodige commando's.

Veilige commando's

Check sudo apt-get check

Check is een diagnostisch gereedschap dat de pakketcache bijwerkt en controleert op defecte vereisten.

Clean sudo apt-get clean

Ruimt de lokale opslagplaats van pakketbestanden op en verwijdert onnodige bestanden in /var/cache/apt/archives/ en /var/cache/apt/archives/partial/, behalve het vergrendelingsbestand.

Autoclean sudo apt-get autoclean

Dit zal net als clean de lokale repository van opgeslagen pakketbestanden doorzoeken en opruimen. Het verschil is dat Autoclean alleen pakketbestanden verwijderd die niet meer gedownload kunnen worden en een cache daarmee over een lange periode niet wordt vervuild.

Autoremove sudo apt-get autoremove

Dit wordt gebruikt om pakketten te verwijderen die automatisch geïnstalleerd werden als aanvulling op pakket afhankelijkheden.

Alles tegelijk opruimen sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean

Met deze commandoregel wordt in een keer de meest onnodige pakketrommel automatisch gewist.

Gevaarlijke commando's

Bij deze commando's moet de (pakket)naam worden ingevuld.

Als meerdere onderdelen moeten worden verwijderd kunnen deze achter elkaar worden geplaatst, gescheiden door een spatie.
De naam moet exact zijn maar mag wildcards (* en ?)[1] bevatten.

Als een verkeerde naam is ingevuld kan dat vervelende gevolgen hebben.

Remove sudo apt-get pakketnaam

Dit verwijderd ongewenste pakketten met die naam.

Purge sudo apt-get purge pakketnaam

Dit is identiek aan remove, maar wist eventuele ook onnodige configuratiebestanden.

Niets meer en niets minder. Zelfs de oude logbestanden blijven onaangetast.

RM

Met het rm (remove) commando kunnen bestanden en directory's worden verwijderd.

Enkele voorbeelden.

rm /home/test

Dit verwijderd het bestand 'test' uit de home-map

rm -d *

Verwijderd alle lege mappen uit de huidige map.

rm -r tes*

Verwijdert alle mappen en bestanden uit de huidige map die met de letters 'tes' beginnen, dus ook tes, tessa en tester, maar niet Tes, Tessa of Tester.

/var/*/*.gz

In de /var/ mappen kunnen veel oude overbodige .gz archieven staan die veel ruimte kunnen innemen.

sudo rm -i /var/*/*.gz
Wist met bevestiging (j/J+Enter) de *.gz bestanden in alle eerste directory's na /var/.
sudo rm /var/log/*/*.gz
Wist zonder bevestiging alleen de *.gz bestanden in alle eerste directory's na /var/log/.
sudo rm /var/log/*.gz /var/log/*/*.gz
Overzichtelijk in een keer alle *.gz bestanden in alle /log/ mappen wissen.

Zie ook

  • In de manpage kan een volledige beschrijving van de mogelijkheden worden gevonden.

Bronnen en referenties

  1. Wikipedia jokertekens (wildcard).