TerminalCode

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Lijst met terminal code van de bash-shell die veel worden gebruikt, van pas kunnen komen of gewoon leuk zijn.

De bash-shell-codes bestaan uit Engelse woorden en afkortingen.

Commando help

Er is een gebruiksaanwijzing van alle bash shell commando's aanwezig in de Manpage.

Enkele voorbeelden

Klik op de pijltjes in de lijst om te sorteren.

Plaats de code in de terminal
Code resultaat
date Datum
cal Kalender
df Aangekoppelde schijf en partitie gegevens
pwd Print naam werkdirectory
ls Lees en schrijf
cd Directory kiezen
cheese Cheese starten
clear Schoonvegen van het terminal venster
dir Directory inhoud tonen
editor Editor van terminal openen
fortune Fotune coocky geluks-tekst
Grub Grub Instellingen en aanpassen.
visudo Wachtwoord sterretjes
lshw Apparatuur lijst uitgebreid
sudo Verschil en overeenkomst tussen sudo, gksudo, su, gksu
lspci | grep -w VGA Grafische kaart gegevens
uname -r Kernel versie nummer
uname -a Gebruikersnaam en Kernel gegevens
lsmod Actieve systeem programma's
man -? Uitleg over man en terminal commando's
cat /etc/*release Kernel opbouw informatie
xkill Stop een vastgelopen programma
clean / purge / remove Verwijder veilig programma resten
lsblk - blkid Partitie gegevens die beschikbaar zijn tonen (met sudo)
os-prober Toont geïnstalleerde distro/os en locatie gegevens (met sudo)
fdisk -l -u Toon alle partities met indelingsformaat van de aangesloten hdd's (met sudo)
diff naam naam Vergelijk snel bestanden en mappen (zie man voor mogelijkheden)
history Geschiedenis van alle ingetoetste commandoregels. history -c wist de history geschiedenis.
md5sum bestandsnaam Controlegetal voor een bestand maken. Spaties in de bestandsnaam worden niet geaccepteerd. Meer info.
info coreutils 'ls invocation' man commando's uitgebreide uitleg met voorbeelden
man -h man uitleg in het Nederlands
inxi -Fxz Hoofdonderdelen van de pc en werkmap
lshw -short Onderdelen van de pc, met -short korte lijst
hdparm -t /dev/sda met sudo. Hd disk leestijd (buffer)
hdparm -T /dev/sda met sudo. Hd disk leestijd (cach)
hdparm Hd disk parkeer-stand
Swap Swapinnes controleren en aanpassen
sensors CPU core temperatuur
updatedb met sudo. Bestandelijst bijwerken. Dit gebeurt elke 24 automatisch en het kan weleens nodig zijn dit handmatig uit te voeren.
apt-mark Bijwerkbeheer pakket update aanpassen
ping www.website B.v. ping www.linuxmintnl.nl om te controleren of de internet verbinding werkt.
echo $SHELL Welke Shell wordt gebruikt.
lshw -C video met sudo. Haal getailleerde grafische kaart informatie
which bash Welke Shell wordt gebruikt.

Zie ook