Werkbladen

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Werkbladen (workspaces) zijn extra bureaubladen die naar eigen behoefte kunnen worden gebruikt.

Werkbladen kunnen helpen bij het overzichtelijk houden van een enkel bureaublad.

Elk programma of venster kan in of naar een beschikbaar werkblad worden verplaatst.

Merk op dat een werkblad standaard over alle aangesloten monitoren wordt uitgespreid.

Vier werkbladen op een rij

Wat is

Een interface zorgt ervoor dat een grafische werkomgeving een werkblad van het bureaublad op het scherm van een computer toont. Een werkomgeving in zijn geheel geeft de mogelijkheid om met één bureaublad meerdere werkbladen te gebruiken zodat programma's en bestanden overzichtelijk naast elkaar kunnen worden geplaatst.

Linux Mint gebruikt standaard Gnome.

Ubuntu → Unity-werkomgeving
Kubuntu → KDE-werkomgeving
Xubuntu → Xfce-werkomgeving

Er zijn standaard vier werkbladen, maar kan worden uitgebreid of verminderd. Als er meer dan een monitor is aangesloten zal een werkblad over alle monitoren worden verdeeld. In het programma 'Werkbladen' bij 'Voorkeuren in het 'Menu' kan worden ingesteld dat een werkblad alleen op het primaire scherm word getoond.

Waar

Panel rechts

Bij de installatie van Linux Mint Cinnamon wordt gewoonlijk rechts op het paneel een systeemvak geplaatst en uiterst rechts daarin een pictogram met de naam ' Alle vensters '. Dit kliktogram geeft een overzicht van alle werkbladen en vensters.

In andere distributies kan het op een andere manier zijn geregeld of moet het door de gebruikers zelf worden ingesteld (zie Aanpassen).

Een overzicht van alle werkbladen met hun inhoud kan worden verkregen door sneltoetsen, muisbewegingen of klik-iconen met een werkbladoverzicht. Er wordt dan een grafisch overzicht of lijst weergegeven waarin naar het gewenste programma of werkblad kan worden geklikt. Het is in Cinnamon ook mogelijk om naar werkbladen te gaan door de bureaublad hoeken in te stellen. In Xfce kan onder anderen met de middelste muisknop door de werkbladen worden gerold.

Gebruik

Paneel werkbladknop

Als op de paneelknop 'Alle vensters' is geklikt wordt een lijst getoond waarin een bestandsvenster of werkblad kan worden geactiveerd.

In Xfce werkbladomgeving
  • kan onder anderen door een klik met de middelste muisknop op een bureaublad een keuzelijst voor de gewenste locatie worden gebruikt.
  • kan met de sneltoets combinatie CTRL+F4 direct naar het vierde werkblad worden geschakeld. De andere werkbladen corresponderen met de overeenkomende F1, F2 of F3 toets.
Cinnamon OSD werkbladomgeving

Met OSD van Cinnamon wordt een grafisch overzicht van de werkbladen en vensters samengesteld en wordt ook gebruikt om die omgeving in te stellen.

Dit overzicht kan worden geopend met de ALT+F1 toets combinatie of de Actieve hoeken. Het toont alle werkbladen met de hele inhoud waaruit een heel werkblad of venster kan worden geselecteerd.

In het OSD werkblad overzicht kan met het + teken een werkblad worden toegevoegd en met het x teken het werkblad worden verwijderd.
Vensters die op een verwijderd werkblad stonden, worden naar een werkblad met een lager nummer verplaatst.

Vensters kunnen in Cinnamon en Xfce worden verplaatst door in het muismenu van het programmapictogram in het Paneel te kiezen voor "Naar ander werkblad verplaatsen".

Werkbalkhulpjes

Op het Paneel kunnen 'Werkbladhulpjes' worden geplaatst met:

  • Het muismenu van het paneel
  • Werkbalkhulpjes in het 'Menu' bij 'Voorkeuren'.

Hiermee verschijnt op het Paneel:

Expo
als drie stippen waarmee met een klik alle werkbladen zichtbaar worden.
Werkbladwisselaar
als een verkleinde versie van de werkbladen waarmee direct een werkblad kan worden gekozen.

Aanpassen

Werkbladen OSD Linux Mint 18.x
Werkbladen OSD Linux Mint 19.x
Werkbladen Expo Linux Mint 19.x
Werkbladen instelingen Linux Mint 19.x

On Screen Display (OSD) is de mogelijkheid om verschillende werkbladen van het bureaubladen te gebruiken en de manier waarop ze zichtbaar gemaakt kunnen worden.

De OSD kan worden ingesteld en aangepast met het programma Werkbladen in Menu > Voorkeuren > Werkbladen.

  • Voor Cinnamn 19.x tabblad OSD
OSD inschakelen
OSD in of uitschakelen
Duur van OSD
geen zichtbaar effect
Horizontale positie
geen zichtbaar effect
Vertikale positie
geen zichtbaar effect
  • Voor Cinnamon 19.x tabblad Instellingen
Cyclisch bladeren
Met vier werkbladen geen zichtbaar verschil.
Alleen op primair beeldscherm
'Aan' is met meer monitoren in gebruik alleen op de primaire monitor het overzicht tonen.
Expo-weergave
Toont de werkbladen met:
'Uit' in een rij naast elkaar (18.x vakje niet is aangekruist).
'Aan' in rijen en kolommen (18.x vakje aangekruist).

Op de afbeelding is te zien dat alle vensters van de tweede monitor in het eerste werkblad staan en de vensters van de tweede monitor ook in de andere Werkbladen wordt getoond. De schermafdruk neemt alle monitoren op waardoor rechts het LM embleem op de tweede monitor is te zien.
De instelling was Primair beeldscherm 'Uit' Expo 'Aan' zoals op de afbeelding Instellingen.

Keer pijlrichting om
Hiermee wordt de rechter muisknop ingesteld om vensters van een werkblad naar een ander te slepen.(standaard links)
Xfce distributie

Deze heeft minder grafische mogelijkheden om de werkbladen in te stellen. Er zijn verschillende instellingsprogramma's nodig om de werkbladen in te stellen.

Hieronder vallen onder anderen de programma's:

  • Vensterbeheer, waar het slepen (verpakken) naar een ander werkblad kan worden ingesteld.
  • Vensterbeheer bijstellen, waar acties kunnen worden ingesteld om uit te voeren met knoppen of klikken.
  • Werkbalk, waar het werkbladwisselaar op de werkbalk kan worden geïnstalleerd.
  • Werkbladen, om het aantal werkbladen aan te passen en de vorm te bepalen.

Onderdeel van

Systeem instelling

Externe informatie

Virtuele werkbladen