Back-up

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Een back-up is een kopie van een systeem of deel daarvan en kan op drie manieren worden gemaakt.

Een kopie kan worden gecomprimeerde om ruimte te besparen, maar kan dan niet zonder speciaal programma worden gebruikt. In Linux Mint zijn diverse archiefprogramma's standaard aanwezig waarmee gecomprimeerde bestanden en mappen kunnen worden bewerkt.

Alle manieren kunnen worden gecombineerd.

Tip: Plaats de back-up op een ander of extern opslag-apparaat. Werkt een apparaat niet, dan staat de backup veilig op een ander apparaat.

Welke manier

Er zijn diverse programma's die een kopieertaak kunnen uitvoeren.

Het is ook mogelijk om deze taken in de terminal uit te voeren.

Let op: Verborgen en systeem bestanden kunnen soms alleen als beheerder of in de terminal als sudo worden bewerkt.

Comprimeren

Een selectie van een grote hoeveelheid gegevens kan veel tijd en opslagruimte gebruiken. Dit kan worden verminderd door van de gegevens een archiefbestand te maken.

Linux Mint beschikt over diverse archiveerprogramma's. Volg bij gebruik de aanwijzingen van het archiefprogramma.

Kopiëren

Kopieert alles wat is geselecteerd.

Goed voor het kopiëren van normaal zichtbare bestanden uit de Persoonlijke map.

Synchroniseren

Maakt een kopie, of kopieert alleen veranderde of nieuwere data naar een bestaande kopie.

Goed voor regelmatig of automatisch kopiëren van alleen gewijzigde gegevens.
Dit is sneller dan normaal kopiëren van dezelfde selectie.

Image

Kopieert een volledige partitie (schijfkopiebestand).

Goed om een exacte veiligheidskopie van een hele partitie te maken.
Hiervoor is de meeste tijd en ruimte nodig.

Let op: Een image maken kan alleen goed als de partitie niet wordt gebruikt.

Eerste stap

Om een goede back-up te maken mag het systeem of dat deel niet in gebruik zijn. Gebruik bij voorkeur een ander systeem of een live versie om kopieën van systemen(delen) te maken.

Let op: Als het systeem, of delen daarvan, in gebruik zijn kunnen in de back-up fouten ontstaan doordat niet alle bestanden (goed) kunnen worden gekopieerd. Dit is vooral van belang bij systeem- en verborgen mappen en bestanden.

Tweede stap

Bepaal wat er moet worden gekopieerd, het hele systeem of een deel. Ruim onnodige bestanden op, dit vermindert de backup tijd en opslagruimte.

Er zijn ook mappen die niet in de backup nodig zijn zoals bijv. de Prullenbak, .tmp en .log. Deze maken de back-up onnodig groter, leeg deze als dat de back-up kan beïnvloeden.

Derde stap

Controleer eerst of er voldoende ruimte voor de backup op de opslaglocatie is.

Selecteer een methode of programma.

Tip: Een backup maken kan veel tijd en ruimte gebruiken. Dit is te verminderen door een archiefbestand te maken.

Kopiëren

Zorg er voor dat zo nodig Verborgen bestanden zichtbaar zijn.

Een gewone kopie kan normaal worden gelezen en beschreven.

Werkwijze
Selecteer de delen waarvan een back-up moet worden gemaakt en klik in het muismenu op Kopieer.
Selecteer daarna de locatie waarin de back-up moet worden geplaatst en klik in het muismenu op Plakken.

Synchroniseren

Voor het synchroniseren zijn in Linux Mint diverse programma's aanwezig. Deze kunnen worden ingesteld voor normaal en gecomprimeerd opslaan.

Het voordeel van synchroniseren is dat, na de eerste backup, alleen veranderingen worden gekopieerd. Dit gaat stukken sneller dan een gewone kopie.

Werkwijze
Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de synchroniseer-programma's.

Image

Een image (schijfkopie-bestand) is een back-up van een volledige partitie.

Hiervoor zijn in Linux Mint diverse programma beschikbaar.

Werkwijze
Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de image-programma's.

Zie ook

Alle back-up gerelateerde programma's op deze wiki