Nemo

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Nemo is een programma om bestanden en mappen te kunnen bewerken en organiseren, zowel op de eigen (lokale) computer als op het netwerk.

Het is zins 2012 bij Linux Mint in gebruik als opvolger voor Nautilus 3.4.x dat steeds meer faciliteiten schrapte, waarna de Mint gemeenschap de mogelijkheden met Nemo weer heeft aangebracht en uitgebreid.

Nemo 2.2.4

Programma niveau

 1. Veilig
 2. Oppassen
 3. Gevaarlijk

Waarom moet er voorzichtig worden gedaan met een bestand beheer programma?
Omdat er programma's of delen van het besturings-systeem kunnen worden gewist (delete) waardoor het niet meer goed werkt of mogelijk zelfs niet meer opstart.
Als alleen in de 'Hone' map wordt gewerkt zonder de verborgen bestanden te tonen, kan niets van het systeem worden gewist. Als iets naar de prullenbak wordt verplaatsen kan dat nog worden teruggehaald.

Pas op met de optie 'Delete' die kan worden ingesteld bij Voorkeuren > Gedrag > Prullenbak of de DEL toets die daar ook kan worden ingesteld. Hiermee kunnen belangrijke (persoonlijke) bestanden verdwijnen omdat dit de Prullenbak niet gebruik en de mappen of bestanden permanent verwijdert. Met het openen van Nemo als Beheerder of in de terminal met gksudo nemo kunnen ook de systeem bestanden en hele partities worden bewerkt.

Galerij

Afbeeldingen van de verschillende venster mogelijkheden.

Indeling

Het Nemo venster bestaat uit Menu balk, Werkbalk, Mappen venster, Bestanden venster en Statusbalk.

Bij 'Bewerken' kunnen de 'Voorkeuren' worden ingesteld.
Hieronder worden diverse mogelijkheden en bijzonderheden besproken.

Menu balk

Nemo menu balk

Als de Menubalk uit staat kan dit met de ALT toets of rechtsklik op de Statusbalk worden aan/uit gezet. Bij het openen van een nieuw Bestandsbeheer gelden de standaard instellingen.

De toetscombinaties van deze opties kunnen in veel programma's worden toegepast.

Bestanden

Vensters, mappen, bestanden openen, maken en verzenden.
Aanmaken

'Nieuw tabblad' een extra 'bestanden venster tab' wordt in het actuele Nemo venster geopend. Ook mogelijk met CTRL+t.
'Nieuw venster' een ander nieuw Nemo venster wordt geopend. Ook mogelijk met CTRL+n.
'Nieuwe map maken' een wordt een "Naamloze map" aangemaakt. In systeem mappen alleen als root mogelijk.
'Nieuw document' er wordt een nieuw 'tekstbestand' aangemaakt. In systeem mappen alleen als root mogelijk.

Zie ook "Extra paneel" bij het werkbalkmenu "Beeld".

Openen

Dit onderdeel is alleen zichtbaar als een map of bestand is geselecteerd.

Met een geselecteerde map:

'Openen' Open de map in huidige venster CTRL+o.
'Openen in een nieuwe tab SHIFT+CTRL+o.
'Openen in een nieuwe venster SHIFT+CTRL+o.
'Openen met' Toont programma's waarmee die map normaal kan worden geopend. Met "Andere toepassing" kan een ander programma worden gebruikt.

Met een geselecteerd bestand:

'Open met ....' Op de puntjes wordt een programma aangegeven waarmee het bestand normaal kan worden geopend. Met "Andere toepassing" kan het met een ander programma worden geopend.
'Open met' Hiermee worden alternatieven getoond om het bestand te openen.

Verbinden met server

Hiermee kan verbinding met server of netwerk worden gemaakt en daarop aanwezige mappen/bestanden worden bewerkt.

Eigenschappen

De getoonde eigenschappen van een map of bestand kunnen worden aangepast bij 'Voorkeuren' ALT+ENTER.

Sluit venster

Het Nemo venster wordt gesloten maar blijft op het paneel beschikbaar. CTRL+q.

Sluiten

Sluit het Nemo programma. CTRL+w.

Bewerken

Kopiëren, plakken, hernoemen en verplaatsen van mappen en bestanden
Ongedaan maken

Alleen de laatste handeling kan ongedaan gemaakt worden, waarna de handeling Opnieuw kan worden uitgevoerd.

Kopiëren, knippen en plakken

Na kopiëren en plakken is er een bestand of map op de oude en nieuwe locatie.
Na knippen en plakken is het bestand of map verplaatst en alleen nog op de nieuwe locatie aanwezig.

Alles selecteren

Selecteer alles in het actuele venster.

Elementen selecteren ...

Bestanden en mappen selecteren die bepaalde overeenkomsten in de naam hebben.
De zoekopdracht is hoofdletter gevoelig, Jokertekens[1] zijn toegestaan.

Voorbeeld:
Ga naar de persoonlijke map van Nemo.
Type in de regel "Patroon" *en en klik op "OK"
Selectie omkeren

Als een element of een gedeelte van het bestandsvenster was geselecteerd, wordt de selectie omgekeerd.

Dupliceren

Maakt een kopie van een element waarbij de tekst (exemplaar) achter de naam wordt bijgevoegd.

Koppeling maken

Maak een koppeling (hardlink) waarmee vanaf elke locatie het onderwerp kan worden geopend of gestart.

Hernoemen

Geeft de mogelijkheid om het element een andere naam te geven.

Kopiëren naar

Geselecteerd(e) element(en) naar een aangegeven standaard locatie kopiëren. Er zijn dan twee exemplaren van de elementen.

Verplaatsen naar

Geselecteerd(e) element(en) naar een aangegeven standaard locatie verplaatsen. Er is dan alleen een exemplaar op de nieuwe locatie.

Prullenbak

De opties hier zijn afhankelijk van de instellingen in "Gedrag" van de Voorkeuren.

Folder sharing

Een mogelijkheid voor het delen van mappen en bestanden om deze toegankelijk te maken voor andere gebruikers in het Netwerk.

Comprimeren

Mappen of bestanden inpakken zodat ze minder ruimte gebruiken.

Voorkeuren - Onderdeel Bewerken.
Weergaven - Hoofdinstellingen van Nemo

Deze instellingen worden gebruikt als de standaard waarmee Nemo opent.

Standaardinstelling
Algemene instelling
Nieuwe mappen bekijken met
Pictogram, Lijst, Compact.
Rangschikken
Diverse mogelijkheden om de alfabetische volgorde van de inhoud te tonen.
Mappen voor bestanden
Aangekruist zullen eerst de mappen en daarna de bestanden in alfabetische volgorde worden getoond.
Zonder kruisje wordt alles in alfabetische volgorde gesorteerd.
Pictogrammenweergave
De inhoud van de map wordt als een afbeelding weergegeven met de naam eronder of ernaast.
Elementen worden alfabetisch van links naar recht gesorteerd.
Compacte weergave
De venster-inhoud wordt in kolommen verdeeld. Wat niet in een kolom past komt in een volgende kolom.
De kolombreedte wordt bepaald door een vaste breedte of de langste naam in een kolom en heeft een horizontale schuifbalk.
Lijstweergave
Elke regel toont een map of bestand met de gegevens die in "Lijstkolommen" is ingesteld.
Verschillen tussen Linux Mint versies.
 • Pictogram weergave
Vergrotingsfactor - werkt ook op het Bureaublad.
Tekst onder of naast de pictogrammen - werkt wel in Nemo, niet op het Bureaublad.
Compacte-vorm versmald de tekst onder de pictogrammen op het Bureaublad. Geen effect in Nemo.
Gedrag - Actie bij het werken met Nemo
Actie instellingen

Met deze instellingen wordt bepaald hoe Nemo zich gedraagt bij het uitvoeren van een actie.

Gedrag
 • Enkel of dubbelklikken om een element te openen of te starten.
Is "Enkele klik" ingesteld dan kan de optie "Dubbelklik om element te hernoemen" niet worden gebruikt.
Met een kruisje bij de Dubbelklik optie wordt met klikken op het Icoon het element geopend en met klikken op de Naam kan het element worden hernoemd.
 • Open mappen in eigen venster.
Mappen worden hiermee niet in een tabblad van het Nemo venster geopend maar in een nieuw Nemo venster.
 • Starten met tweevoudig paneel
Hiermee worden standaard twee panelen in één Nemo venster getoond.
Elk paneel kan ook weer worden verdeeld in tabbladen.
 • Map-specifieke voorkeur
Normaal wordt de instelling bij het sluiten van een map door Nemo onthouden en zal bij het opnieuw openen de map op dezelfde manier worden getoond.
Is dit aangekruist dan zal Nemo instelling bij het sluiten van een map niet onthouden.
 • Wachtrij negeren
Nemo voert normaal alle handelingen na elkaar uit en heeft men een mogelijkheid om een handeling te annuleren. Als dit is aangekruist zal de uitvoering door het hoofdsysteem worden gesynchroniseerd.
 • Dubbelklik voor bovenliggende map
Als dit is aangekruist kan naar de hoofdmap van het de huidige map worden gegaan door op een leeg gebied in de lijst te klikken.
Uitvoerbare bestanden
 • Tekst bestanden uitvoeren
Deze optie zal programma's die uit tekstbestanden bestaand altijd starten.
 • Tekst bestanden weergeven
Deze optie zal tekstbestanden altijd weergeven en niet starten.
 • Elke keer vragen
Met deze optie wordt bij het klikken op een tekstbestand altijd de vraag gesteld of het moet worden weergegeven of gestart.
Prullenbak
 • Vraag bevestiging
Standaard wordt de prullenbak geleegd zonder waarschuwing. Met een kruisje wordt nog bevestiging gevraagd.
 • Omzeil de prullenbak
Let op: De geselecteerde onderdelen zijn hiermee voorgoed verdwenen.
Met een kruisje zal het geselecteerde onderdeel direct worden verwijderd zonder de prullenbak te gebruiken.
 • Delete toets
Zelfde als "Omzeil de prullenbak" maar dan door op de Delete-toets te klikken.
Afhandeling van media
 • Koppel verwijderbare media
Door een kruisje te plaatsen wordt aangesloten media ook meteen gekoppeld en is de map-inhoud direct bereikbaar.
 • Open gekoppelde media
Als "Koppel verwijderbare media" is aangekruist zal hier met een kruisje direct een nieuw Nemo venster met de map inhoud van de aangekoppelde media worden geopend.
 • Vraag om actie bij aansluiten van media
Met een kruisje zal, afhankelijk van de ingebrachte media, het daarop aanwezige programma worden gestart. Als niet duidelijk is wat kan worden gestart, zal worden gevraagd wat men wil doen.

Voorbeeld: Een video dvd kan direct worden bekeken of een muziek cd kan direct worden beluisterd.

 • Sluit tabblad of venster
Met een kruisje zal het Nemo venster worden gesloten als verwijderbare media wordt gesloten of ontkoppeld.
Massaal hernoemen
De hier gegeven opdracht zal worden uitgevoerd bij het klikken op "Hernoemen" in het Muismenu

Voorbeeld:

Installeer het programma Gprename uit Softwarebeheer.
Plaats gprename /home/ in de opdrachtregel van deze optie.
Selecteer minstens twee elementen
Klik in het Muismenu van de selectie op Hernoemen. (normaal is deze optie met meer dan een geselecteerd element grijs)
Het programma Gprename zal starten in de opgegeven locatie en kunnen de mogelijkheden van dat programma worden gebruikt.
Weergave - Informatie over Nemo elementen
Informatie instellingen

Deze instellingen geven informatie over en bij bepaalde onderdelen van Nemo.

Pictogram bijschrift
Het tonen van bijschriften is ook afhankelijk van andere instellingen.
Datum
De vorm waarin de Datum en Tijd bij de elementen wordt getoond.
Venster titels
Toont wel of niet het volledige pad van de geopende map in de titelbalk van Nemo.
Bestand grootte
De grootte van de bestandselementen wordt in het aangegeven talstelsel weergegeven.
Bestand eigenschappen
Met een kruisje kunnen de rechten van de elementen in een uitgebreide vorm worden weergegeven.
Menu inhoud
 • De Bladwijzer optie
 • Apparaten en netwerk
Lijst kolommen - Element titel
Element omschrijvingen

Hiermee wordt in de Lijstweergave informatie over de elementen getoond in de kolommen die hier zijn aangekruist. Ook de informatie-volgorde kan worden ingesteld.

Zoals te zien is kan de kolom Naam niet worden aangepast.

Voorbeeld weergave - Element titel
Element omschrijvingen

Hiermee wordt in de Lijstweergave informatie over de elementen getoond in de kolommen die hier zijn aangekruist. Ook de informatie-volgorde kan worden ingesteld.

Zoals te zien is kan de kolom Naam niet worden aangepast.

Werkbalk - Werkbalk knoppen
Werkbalk knoppen

De werkbalk knoppen hebben dezelfde werken als de onderdelen in de werkbalk menu's.

Beeld

Zijbalk, werkbalken, venster indeling, bestandsvorm tonen.
Herladen

Hiermee wordt het geselecteerde venster opnieuw geladen en getoond, waardoor nieuwe mappen de inhoud ook goed tone.

Zijbalk
De Locatie toont de Persoonlijke mappen en aangesloten partities. De Boom toont alleen hoofdmappen die in de zijbalk kunnen worden geopend.
De Hoofd werkbalk, Menubalk en Statusbalk kunnen aan/uit worden gezet.
Als de Menubalk uit staat kan deze tijdelijk worden geactiveerd door de ALT toets of rechtsklik op de statusbalk, daarna kan het bij 'Beeld' permanent worden aangepast.
Extra paneel (Splitscreen)
Met deze optie kan een extra bestandsvenster worden ingesteld waardoor men overzicht heeft over twee bestandsvenster in een Bestandsbeheer. :Dit maakt het kopiëren of verplaatsen van onderdelen eenvoudiger. Het kan ook met de F3 toets aan/uit gezet worden.
Locatie invoerveld
Het locatie invoerveld (adresbalk) van de werkbalk kan hiermee grafische of met tekst worden getoond. Dit kan ook met CTRL+l worden gewisseld.
Verborgen bestanden tonen
Pas op met deze optie. Een druk op een verkeerde knop kan het persoonlijke-systeem behoorlijk in de war brengen of zelfs onbruikbaar maken.
Pictogrammen, Lijst, Compact
Hiermee kan het bestandenpaneel snel worden aangepast aan afbeeldingen of gedetailleerde tekst weergave.
Vooral handig om snel afbeeldingen te bekijken door deze met behulp van de schuifbalk rechtsonder groter of kleiner te maken, waarvoor dan geen afbeeldingsprogramma nodig is.

Ga naar

Kan worden gebruikt als geen 'Zijbalk' aanwezig is. Het toont de hoofdmappen van Bestandsbeheer.

Bladwijzer

Mappen die in de bladwijzer zijn opgenomen worden ook in een apart onderdeel van de 'Zijbalk' getoond.

Hulp

Info over de Nemo versie en het algemene help.pdf van de officiële Linux Mint site. Klik hier voor de Nederlandse vertaling

Werkbalk

Nemo werk balk

Kan worden aan/uit gezet bij 'Beeld'. In Bewerken > Voorkeuren > Werkbalk kunnen deze knoppen worden aan/uit gezet.

Vorige locatie
Een gebruikt venster terug
Volgende locatie
Een gebruikt venster verder
Bovenliggende map
Naar de hoofdmap van de huidige map. Een hogere map in de boom of mappenstructuur.
Herladen
Controleert veranderingen en herschikt het actuele Nemo venster.
Home map
Naar de "Persoonlijke" map gaan
Computer
Toont de aan de computer aangesloten opslag media (drive, usb, kaartlezer).
Adresbalk (Werkbalk invoerveld)
Hier wordt vermeld in welke map men zich bevind en kan een locatie worden ingevuld.
Omschakelen
Schakelen tussen grafische of tekst weergaven van de Adresbalk.
Terminal
Opent het Terminalvenster. Deze knop is niet in alle versies aanwezig.
Nieuwe map maken
Een nieuwe map in de geselecteerde map maken.
Zoeken
Bij dit onderdeel kan, met een deel van de gezochte naam, in een geselecteerde map worden gezocht naar mappen of bestanden.
Met het + teken kan de zoekopdracht worden verfijnd.
Venster-weergave
Hoe de bestandenlijst wordt getoond. Zie ook Pictogrammen, Lijst, Compact bij 'Beeld'.

Zijbalk

Het 'Mappenvenster' kan locaties of een boomstructuur weergeven en aan/uit worden gezet. Het kan worden ingesteld bij 'Beeld' en in de Statusbalk.

Bestanden venster

 • Een bestandenvenster kan worden uitgebreid met een extra venster. In elk venster kunnen meerdere tabbladen worden geopend.
In het Bestanden-menu en in het muismenu van een map kan gekozen worden voor 'Openen in nieuw' tabblad of venster.
 • Een dubbel bestandenvenster kan worden aan/uitgezet in het Beeld-menu met "Extra paneel" en met de F3 toets.
Hierdoor kan met twee panelen in een venster worden gewerkt.
 • In het muismenu van mappen en bestanden worden de bewerkingsmogelijkheden voor die map of bestand getoond.

Statusbalk

De statusbalk is de onderste balk in het Nemo venster en kan worden aan/uit gezet bij 'Beeld'. De indeling is:

 • Links: drie icoon knopjes waarmee de linker zijbalk kan worden ingesteld.
 • Midden: de naam en enige info over het geselecteerde onderdeel.
 • Rechts: een schuifbalk waarmee de inhoud van het actuele bestandenvenster kan het vergrotingsniveau worden ingesteld (Zoomen). Bij Voorkeuren kan een standaard grootte worden ingesteld.

Zie ook

Engelstalig

Bronnen en Referenties

 1. Jokertekens op Wikipedia