Gebruikers-Groepen

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Het venster gebruikers en groepen is een onderdeel van Beheer in het Menu en bedoeld voor het toevoegen, verwijderen, aanpassen en rechten beheren van gebruikers en groepen. Het kan ook worden gevonden in Menu > Voorkeuren > Systeeminstellingen bij het onderdeel Beheer.

Onderdelen van Beheer kunnen alleen met beheersrechten (sudo) worden aangepast.

Hoofdvenster Gebruikers en groepen

Gebruikers

Naast de mogelijkheid Toevoegen of Verwijderen, kunnen hier de gebruiker groepen en gegevens worden aangepast. Ook kan hier een afbeelding voor de gebruiker worden gekozen.

Gebruiker gegevens

Via het hoofdvenster kunnen alle gegevens van een gebruiker worden bewerkt.

Gebruikers en groepen bewerken
  • Afbeelding
Klik in het kader met de afbeelding en kies een afbeelding uit de voorbeelden of kies een eigen bestand.
De afbeelding van de gebruiker kan bij het aanmelden en op verschillende andere plaatsen worden getoond.
  • Type account
Standaard: Zonder beheerder rechten. Kan alleen in de eigen gebruiker-map werken en programma's installeren waarvoor geen systeemrechten nodig zijn.
Beheerder: Uitgebreide Standaardrechten en volledige systeem rechten (sudo).
Gast: Minimale rechten. Kan alleen in de eigen Persoonlijke-map werken en geen programma's installeren.
  • Naam
Kan worden aangepast. Dit is echter niet de naam die intern door het systeem wordt gebruikt.
  • Wachtwoord
Kan worden aangepast, is altijd nodig om de pc veilig te houden en om beheerder-acties uit te voeren.
Anders dan bij installatie van een distributie moet het wachtwoord hier minstens 8 karakters zijn.
  • Groepen
Hier kunnen groepen aan een gebruiker worden toegevoegd of verwijderd, waarna die gebruiker die groeps-faciliteiten kan gebruiken.

Tip: Er kan een gebruikersgroep worden gemaakt met de groepsnamen van andere gebruikers. Zo kan b.v. een groep beheer worden gemaakt met de groep-naam van andere gebruikers. Hierdoor kan iedereen in die groep als beheerder aan het systeem werken en kunnen met een klik uit de groep worden verwijderd.

Toevoegen

Nieuw account maken

Een venster met:

  • De keuze voor Standaard of Beheerder rechten. (zie: Type account)
  • Volledige naam
De naam van de gebruiker. Deze kan later zonder probleem worden gewijzigd.
  • Gebruikersnaam
Naam die intern door het systeem wordt gebruikt.
Mag enkel uit kleine letters, cijfers of enkele speciale karakters bestaan en kan niet eenvoudig worden aangepast.

Voor iedere nieuwe gebruiker wordt een eigen groep gemaakt met een systeem-naam. Daarbij worden automatisch groepen toegevoegd die standaard bij het aangegeven accountsoort horen.

Verwijderen

Geeft een keuze voor verwijderen of toch niet verwijderen van een account.

Groepen

Groepen bewerken

In de lijst die hiermee wordt getoond staan alle bestaande systeem en gebruiker-groepen. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount wordt in elk geval een eigen groep gemaakt die gelijk is aan de systeem-gebruikersnaam.

Groepen zijn bedoelt om de mogelijkheden van de gebruiker uit te breiden of te beperken. Iedere nieuwe gebruiker zal lid zijn van de bij dat account standaard behorende groepen.

- Zo heeft de gast-gebruikersnaam de groep "gast" en heeft daarmee geen rechten om iets te wijzigen dan alleen de eigen home-map en bestaande programma's gebruiken. Internet kan geblokkeerd zijn.

- Een standaard-account heeft rechten om de eigen home-map te bewerken en programma's te installeren, maar kan niets installeren waarvoor beheersrechten nodig zijn.

- De beheerders hebben meer rechten dan Standaard en het recht om met sudo aan het systeem te werken.

Groep toevoegen

De meeste groepen worden door het systeem aangemaakt en gebruikt, maar er kunnen ook eigen groepen worden gemaakt.

  • Voorbeeld

Maak een groep "gezin". Alle gebruiker die lid zijn van de groep gezin kunnen zonder probleem in mappen en bestanden van die groep werken.
Maak vervolgens een groep "familie" en plaats "gezin" bij de groepen van "familie". Alle leden van de groep gezin kunnen dan in de groep gezin en familie werken. De groep familie kan hiermee niet in de groep gezin werken.

Groep bewerken

Met de knop Bewerken kan de naam van een groep worden aangepast. Pas wel op:
Verander of verwijder geen systeem groepen omdat dat het systeem onstabiel kan maken.
Veranderingen hebben alleen effect op het interne systeem. Dat wil zeggen dat de naam niet wordt aangepast als deze in programma's is gebruikt.

  • Voorbeeld

Ger heeft de groep-naam "ger" en een map Ger. De naam "ger" kan worden aangepast, maar veranderd niets aan de map-naam Ger.

Groep verwijderen

Met Verwijderen wordt, na een bevestiging, een groep uit het systeem gewist.

Zie ook