Home Map

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Een home map is een locatie in het Linux Mint Bestandssysteem waarin elke gebruiker een eigen map heeft. Een home map is van root.

Elke gebruikersmap is een persoonlijke map die zonder toestemming niet kan worden bewerkt.

In de gebruikersmap worden de persoonlijke bestanden, programma's en instellingen opgeslagen.

Schema Linux Mint home mappen systeem
Computer Bestandsysteem Mappen voor Inhoud
Linux Mint
Home Eigen gebruikers omgeving
Persoonlijke mappen en bestanden
Verborgen persoonlijke mappen
Systeem root (systeembeheer) Systeem mappen en bestanden

Gebruikers map

De gebruikersmap bestaat uit twee delen.

  1. De persoonlijke mappen zijn altijd zichtbaar.
  2. De verborgen mappen worden door het systeem gebruikt voor persoonlijke systeem instellingen.
Verborgen mappen kunnen aan/uit worden gezet in de tab Beeld van Bestandsbeheer met "Verborgen bestanden tonen".

In de gebruikersmap komen de persoonlijke mappen, opgeslagen bestanden, instellinegen, programma's die door de gebruiker worden geïnstalleerd en mogelijk ook gegevens die door die programma's worden bewaard.

De gebruikersmap kan niet door anderen worden bewerkt als daarvoor geen toestemming is gegeven. De mappen zijn standaard wel leesbaar.

Tip: door een groep in te stellen kunnen mappen of bestanden ook door andere gebruikers worden toegewezen.

Geïnstalleerde programma's

De door de gebruiker geïnstalleerde programma's plaatsen de start en persoonlijke instellingen in de verborgen gebruikersmappen.

Daarnaast worden ook, op een vaste manier[1], gegevens in andere (beveiligde) systeem- en programma-mappen geplaatst.

Hierdoor is alles wel veiliger, maar niet eenvoudig om een programma aan andere gebruikers te koppelen. Elke individuele gebruikers kan wel hetzelfde programma installeren.

Gebruikers-map verplaatsen

Met het verplaatsen van een home of gebruiker map kan de persoonlijke data worden gescheiden van de systeemmappen. Hiermee kan worden bereikt dat bij een systeem herstel de persoonlijke gegevens en data niet worden overschreven en eenvoudig kunnen worden hersteld.

Zie ook

Bronnen en referenties

  1. Wikipedia Bestanden en directory's in Linux