Server

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Een server is een computer of een programma dat diensten verleent aan clients (gebruikers). Het is een fysieke computer waarop een programma draait dat deze diensten verleent.

Soorten

Er worden verschillende combinaties van apparatuur en programma's gebruikt:

  • Een Dedicated server draait op een computer met 1 serverprogramma en is toegewijd om taken uit te voeren die veel informatie (resources) vragen, zoals een database.
  • Een Clustered server bestaat uit een aantal aan elkaar gekoppelde computers (cluster) die door een serverprogramma zijn verbonden. Deze constructie wordt over het algemeen gebruikt om veel clients tegelijk te kunnen bedienen zoals een webserver voor een drukke website.
  • Een server waarop meerdere serverprogramma's draaien. Dit is vrij algemeen het geval bij UNIX systemen.
  • Een computer die zowel client- als servertaken vervult.
  • Een cloud server waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die precies staan.

Andere termen die gebruikt worden voor serverprogramma's zijn daemon (UNIX) en service (Windows).

Onderdelen

Een server is een verzameling opslagruimte die gebruikt wordt om grote hoeveelheden computergegevens te verwerken en bestaat uit een of meerdere computer geheugen units die met speciale programmatuur de verbindingen verzorgen. Het wordt ook wel netwerk genoemd.

Hardware

Mainframe (server) 1990

Er zijn servers die kleiner zijn dan een pc en er zijn er die meer dan een gemiddeld huis kunnen vullen. Ze worden over het algemeen door één bedrijf beheert, waardoor men weet op welk apparaat welke gegevens staan. Dit in tegenstelling bij een cloud.

Zij worden gebruikt om met verschillende apparaten dezelfde gegevens te kunnen bekijken en/of bewerken, zoals een bank met betaalautomaten, een pc die via een browser (internet verbinding programma) met andere pc's kan communiceren via de server van de provider (internet verkoper). Ook een centrale printer die door meerdere pc wordt gebruikt werkt via een (printer)server.

Software

De serversoftware regelt de aan en afvoer van de gegevens en plaatst dat op een aangegeven plaats. Omdat een server een verbinding is met meerdere gebruikers moet er ook een goede beveiliging in de programmatuur zitten om er voor te zorgen dat de informatie niet op verkeerde plaatsen komt. Als er een verbinding is met het internet moeten de gebruikers zich identificeren om de gegevens op de server te kunnen gebruiken.

Verbindingen

Opslag medium van een bedrijf kan intern en extern zijn.

Intern meestal met directe kabelverbindingen, extern met (glasvezel)kabel voor belangrijke bedrijfsgegevens of via een internet verbinding voor websites.

Cloud

Een cloud (wolk) wordt in de computerwetenschappen gebruikt om in schema's aan te geven dat het gaat over een systeem van serverlocaties die over de hele wereld met elkaar zijn verbonden.

Zie ook

Alle netwerk artikelen
Terminal
Servers Meer informatie op Wikipedia.