TerminalScherm

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

In het terminalscherm of terminalvenster kan met de commando's van de BASH shell het systeem en de kernel worden aangesproken en gestuurd.

Dit betekent ook dat alles kan worden beschadigd, dus pas op.

Het kan niet vaak genoeg worden geroepen

Ik ben Virus, kopieer mij. PAS OP MET KLAKKELOOS CODE KOPIËREN EN PLAKKEN
BEWARE OF COPY AND PASTE CODE I am a copy of Virus

Venster openen

Alt+F2 commando venster

Mini venster

Met Alt F2 en opent een minivenster waar een commando kan worden ingevoerd.

Normaal venster

Terminal venster

Een normaal venster kan worden geopend met de knop of icoon Terminalvenster in het Mint menu.

Boven het venster staat de menubalk. Deze kan via het menu worden gesloten en met gnome-terminal --show-menubar worden getoond.

Als het venster is geopend staat er een basisregel die eindigt met ~ $ en zijn naam en de tekens van de gebruikers map.

Type cd .. (cd - spatie - 2 punten) om een map hoger te gaan. Dit is de home map die wordt aangegeven met /home $ en bevat alle gebruikers mappen.

Nog eens cd .. verplaatst naar de map Bestandssysteem met de tekens / $.

Enkel cd zal teruggaan naar de gebruikers map.

Elke map in de gebruikers map wordt aangegeven met ~/mapnaam $.

Man boek

Het Man boek is een terminal programma met uitleg over alle bashshell commando's.
Het werkt als een boek waarin een hoofdstuk kan worden opengeslagen en er kan in de index worden gezocht.

Voorbeelden

man [naam] is de standaard code
  • man -h geeft een uitleg over het gebruik van man commando's
  • man ls geeft een uitleg over het lezen van gegevens of locaties.

Commando invoeren

Commando's worden met kleine letters ingevoerd. Opties en aanvullingen kunnen kleine en grote letters en cijfers bevatten.

Root

Met sudo wordt als root gewerkt voor slechts een commandoregel of beperkte tijd en is het laatste teken op de basisregel $.

Met su wordt als root gewerkt tot het woord exit wordt ingetoetst en is het laatste teken op de basisregel # en verandert in $ na het woord exit.
LET OP: Tijden # wordt dus als root gewerkt tot exit wordt getypt.

Ga direct naar

cd /mapnaam/mapnaam/bestandsnaam , mapnaam en bestandsnaam zijn voorbeelden en hoofdletter gevoelig.

Lees inhoud

Type ls om de inhoud van een map of bestand te lezen.

Scherm schoon

Knoppen Ctrl+L Leeg het terminalvenster.

Commando pauzeren

Knoppen Ctrl+z Pauzeer het gestarte commando proces.

Commando afbreken

Knoppen Ctrl+c Stop het commando proces

Zie ook