Xkill

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Xkill is een terminal commando dat een cliënt (programma of venster) kan sluiten dat niet meer reageert, zonder het systeem te rebooten (herstarten).

Het is vervelend als in de Gnome UI (User Interfase - gebruikers omgeving) een cliënt vast loopt en xkill in de terminal moet worden gebruikt om die cliënt te sluiten.

Daarom wordt hier beschreven hoe een sneltoets kan worden gemaakt, waardoor met een druk op de knop het commando wordt uitgevoerd.

Commando

Eerst iets over het commando xkill in de terminal.

Open de terminal en toets daarin xkill.
Er verschijnt nu een cursor of muisaanwijzer in de vorm van een X.
Plaats die op het vastgelopen programma venster en druk de linker muisknop (of rechterknop bij linkshandig ingestelde muizen).
Het vastgelopen programma is verdwenen.

TIP: bij het bewegen van het muiswiel of het indrukken van de rechter muisknop verdwijnt de X en verschijnt de normale cursor.

Man uitleg

In de man-page staat een gebruiksaanwijzing van alle bash commando's. Hier volgt een korte uitleg over xkill.

xkill - sluit een cliënt (in dit geval een programma of venster) via zijn X (hulp)bron. Een hulpbron kan ook een starter zijn.
Het commando xkill wordt als gevaarlijk aangemerkt, maar tevens als handig om een niet gewenst venster te sluiten dat op het beeldscherm is verschenen.

Type in de terminal man xkill om de volledige uitleg te krijgen.

Sneltoets maken

Open in het Menu bij 'Voorkeuren' de 'Toetsenbord' instellingen en klik in het nieuwe venster op 'Sneltoetsen toetsenbord' .

Sneltoetsen toetsenbord

Klik op 'Voeg aangepaste sneltoets toe' en er verschijnt een venster met twee invoer velden (verplicht invullen).

Bij Naam komt de naam van de sneltoets bij voorbeeld Sluit af of X-kill.

Bij Opdracht komt het commando dat moet worden uitgevoerd, in ons geval is dat xkill en druk daarna op Toevoegen.

Toets combinatie

Nu verschijnt de toets met de opgegeven naam in het veld Sneltoetsen toetsenbord, met daaronder de twee regels Toetsenbord bindingen en niet-toegewezen.

Klik een of twee keer op de regel met niet-toegewezen tot er staat 'Kies een sneltoets' en druk dan op een toets of toets-combinatie.
Bij het loslaten van de toets(en) staat de combinatie in deze regel.
Let op: Er kan al een sneltoets zijn met de gekozen combinatie, kies dan een andere om conflicten te voorkomen.
Tip: Door twee keer op de toets-naam te klikken kan deze worden bewerkt.

De sneltoets is klaar, sluit het toetsenbord venster.

Als nu de sneltoets combinatie wordt gebruikt verschijnt de cursor of muispijl als een X. (zie Commando)

Zie ook

Terminal Code Waarschuwing