HDDinstellen

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

De hdd instellingen kunnen niet altijd met programma's uit in Mintmenu worden aangepast.

Deze pagina bevat een groeiend aantal beschrijvingen van instellingen voor de Hard Disk Drive.

Volgorde

In GNU/Linux (Mint) wordt elk opslagapparaat als drive behandelt en van een naam voorzien in volgorde van aansluiten. De in de pc aangesloten HDDs, SSDs en DVD spelers hebben een naam die afhankelijk is van de volgorde van aansluiten in de pc en begint met sda.

De sda drive is normaliter op de eerste drive-poort aangesloten, daarna volgen sdb en sdc enz.

Wordt er enkel één ATA drive aangesloten dan zal deze in elke port als sda worden herkend.

Externe drives krijgen altijd een naam die volgt op de laatste interne drivenamen en in volgorde van aansluiting. Hierbij worden USB sticks en SD kaarten, maar ook mobiele telefoons als drive aangemerkt.

Na twee interne drives (sda en sdb) en een dvd speler (sdc) is de eerstvolgende (externe) drive sdd.

Let op: Externe aansluitingen krijgen een naam in volgorde van aansluiten en zijn niet altijd opvolgend. Dit wordt veroorzaakt door de bouw van de pc, de bouw en hoeveelheid externe aansluitmogelijkheden en andere aangesloten apparaten zoals bijv. USBmuis, USBwebcam, draadloze USBadapter enz.. Op oudere pc's kunnen ook IDE opslagapparaten de interne en externe volgorde veranderen.

Voorbeeld

De benaming van de drives is in volgorde van aansluiten in de pc.

De eerste poort in de pc maakt de drive sda.
De tweede poort in de pc maakt de drive sdb
De derde poort in de pc maakt de drive sdc.

De volgorde van externe drives is afhankelijk van de volgorde van aansluitingen op de USB poorten.

Elke Linux drive kan worden gestart door middel van een speciale toets die het apparaat-menu toont bij de (her)start van de pc.
Ook in de bios kan de opstart volgorde worden ingesteld.

Welk grub-menu wordt getoond, is afhankelijk van de instelling van Grub in de MBR.

Menu of terminal

In het verleden werden veel instellingen via de terminal uitgevoerd met root rechten.

In nieuwere Linux Mint versies kunnen veel instellingen ook via het Mintmenu worden gevonden en aangepast.

HDD Interval

De meeste distro's controleren de hdd na elke 20 tot 30 keer aankoppelen. Dit kan bij het opstarten van extreem grote partities veel tijd in beslag nemen. Ook voor een serversysteem kan deze frequentie ongewenst zijn.

Deze frequentie kan eenvoudig worden aangepast met het commando tune2fs. Type in de terminal man tune2fs voor meer info over deze mogelijkheid. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

De gebruikte formule is: tune2fs -c {controle interval aantal} -i {controle interval tijd} {apparaat}

Voorbeeld 1: tune2fs -l /dev/sda1
Hiermee zal partitie /dev/sda1 worden gelezen en de gegevens getoond.

Voorbeeld 2: tune2fs -c 100 /dev/sda1
Hiermee zal partitie /dev/sda1 na elke 100 keer aankoppelen worden gecontroleerd op fouten.

Voorbeeld 3: tune2fs -i 2m /dev/sda1
Hiermee zal partitie /dev/sda1 elke twee maanden worden gecontroleerd op fouten.

Voorbeeld 4: tune2fs -c 100 -i 2m /dev/sda1
Hiermee zal partitie /dev/sda1 na elke 100 keer aankoppelen of elke twee maanden worden gecontroleerd op fouten.

Labels

Hdd's en partities hebben in GNU/Linux een ID (nummer). Een ID nummer is altijd uniek.
Het is ook mogelijk om partities een Etiket of Label (naam) te geven. Een zelfde naam kan voorkomen.
Met een Label zijn aangekoppelde partities in bestandsbeheer duidelijker herkenbaar, in het bijzonder de partitie van USB disks.

Let op: Gebruik dit voorzichtig, fysiek en niet geautomatiseerd.

Dit label kan met het programma Schijven, GParted en in de terminal worden aangebracht.

Het label kan ook in bijv. fstab worden gebruikt om de partitie automatisch aan te koppelen. Dit wordt echter sterk afgeraden omdat dezelfde labelnaam meer dan eens kan voorkomen of de naam is eens aangepast. Hierdoor kan fstab de verkeerde partitie koppelen, met vervelende gevolgen.

Terminal

In de terminal kan het met het commando e2label {apparaat} {nieuw label}

Voorbeelden:

e2label /dev/sda1
Toont de naam van de partitie

e2label /dev/sda1 Eerste
Hiermee wordt Eerste de nieuwe naam voor de partitie.

Voor DOS en Windows partities (de FAT familie) zijn andere commando's beschikbaar.

Met man e2label kan in de terminal met een beschrijving worden gevonden.

Fouten controleren

Voor een standaardcontrole van de hdd of partitie wordt in de terminal het commando fsck gebruikt.

Let op: Gebruik fsck niet op een aangekoppelde partitie, dit kan de gegevens zwaar beschadigen.

fsck Toont de te controleren partitie en controleert deze.

fsck -f -y {apparaat} Hier zal automatisch het bestandssysteem worden gekozen van het {apparaat}.

Soms werkt het niet automatisch omdat bijv. NTFS partities niet worden herkend. In dat geval kan ook de schijfcontrole handmatig worden uitgevoerd.

Enkele voorbeelden:

Ext4 fsck.ext4

FAT32 fsck.vfat

NTFS fsck.ntfs

Met man fsck kan in de terminal een beschrijving worden gevonden.

Partitie aankoppel probleem

Bij het opstarten kan een melding verschijnen dat een partities niet kan worden aangekoppeld. Hier volgen twee storingen met mogelijke oplossingen.

Systeemstart

Het systeem wacht op een root wachtwoord of door te gaan door op [Ctrl]-[D] te drukken. Hiervoor kan het volgende een oplossing bieden.

Voer het rootwachtwoord (je eigen wachtwoord) in en gebruik het volgende commando:

shutdown -r -F now
De machine start nu automatisch op en zal een geforceerde controle van de partities uitvoeren en indien mogelijk reparaties uitvoeren. Meestal is hierna het systeem weer volop bruikbaar.

Systeemkeuze grubmenu

Na de keuze in het grubmenu verschijnt een melding om door te gaan of handmatig te herstellen. Dit ontstaat meestal door een verwijzing naar een (USB) partitie die niet is aangesloten.

Als op de "S" wordt gedrukt zal het systeem proberen verder te gaan zonder de niet gevonden partitie. Daarna kan in het systeem naar de oorzaak worden gezocht.

Voor het handmatig controleren en verbeteren zal kennis van partitiestructuren nodig zijn omdat hiermee een soort terminal opent waarmee het systeem kan worden doorzocht.

Root partitie structuur

/root directory
/bin binaries
/boot boot files
/dev devices
/etc editable text configuration
/home home directory
/lib libraries
/media media directory
/mnt mount points
/opt option parsing tools
/proc processes
/root root's home
/sbin system binaries
/selinux secure enhanced linux
/srv services
/sys system
/var variables
/usr users

HDD programmatuur

Om hard disk informatie te vinden of deze te bewerken zijn verschillende programma pakketten in softwarebeheer te vinden. echter zullen voor enkele systemen externe pakketten moeten worden geïnstalleerd.

Enkele programma's

Schijven (Grafisch programma's in het Menu bij Voorkeuren)

GParted (Grafisch programma, installeren via Softwarebeheer. Maakt onder anderen gebruik van de onderstaande bash shell applicaties).

Enkele applicaties

In de terminal kan met 'man commandonaam' of 'commandonaam -help' een beschrijving van de onderstaande tools worden gevonden.

dosfstools (lezen en bewerken van oude MSX-DOS 2.x, MS-DOS2+, Windows9x/ME data, FAT, vFAT)
mtools (lezen en bewerken van oude Minix data)
e2fsprogs (handige programma's voor het standaard bestandssysteem van Linux: Ext 2/3/4)
hfsutils (lezen en bewerken Apple Macintosh data)
hfsprogs (handige programma's voor onderhoud aan Apple Macintosh data)
jfstutils (alternatief bestandssysteem voor Linux, gelijkwaardig aan Ext3)
util-linux (diverse reparatiesoftware)
reiser4progs (alternatief bestandssysteem voor Linux, gelijkwaardig aan Ext4)
xfsprogs (alternatief bestandssysteem voor Linux, gelijkwaardig aan Ext3)
ntfs-3g (indien ook Windows 4+ (Windows NT, XP, Longhorn, Vista, 7) partities worden gebruikt)
cpmtools (voor lezen en bewerken data van oude CP/M machines zoals IBM P-CP/M, MSX-2 MSX-DOS 1.x, MSDOS1.x)
photorec (terughalen van data van ondersteunde bestandssystemen na een schijfcrash)

Zie ook

Referenties & bronnen