HDDtik

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Een Hard-Disk-Drive tik of klik kan verschillende oorzaken hebben.

Oorzaken

Een tikkend of klikkend geluid van een hdd kan onder anderen worden veroorzaakt door slijtage of parkeer-stand.

Let op:

Zorg er voor dat bij het vermoeden van een defecte Hard-Disk-Drive direct een goede back-up wordt gemaakt.
Plaats de back-up op een andere hdd, usb stick of cd/dvd.

Versleten

Een versleten hdd kan onder anderen klikken, tikken of schurende geluiden gaan produceren als deze wordt gebruikt.

Ook problemen met de werking van programma's en het lezen of schrijven van bestander kan hiervoor een aanwijzing zijn.

In deze situatie zijn de geluiden meestal onregelmatig en de werking van programma's onvoorspelbaar.

Parkeer-stand

Een hdd klikt met een vaste interval tijd, dat alleen hoorbaar is als deze aan staat en niet wordt gebruikt.

Als de parkeer-stand van een hdd staat ingesteld zal de lees/schrijf kop op de ingestelde tijd in de beginstand wordt gezet.

Deze mogelijkheid werd vooral bij oude hdd's gebruikt en zorgt er voor dat de koppen en schijven niet inbranden, minder snel slijten en bespaart energie. Moderne hdd's zijn echter veel lichter gebouwd en gebruiken aanzienlijk minder energie, waardoor deze hier minder last van hebben.

De parkeer-stand kan op de volgende manieren worden gecontroleerd en aangepast.

Open het terminalvenster en gebruik de aangegeven commando's. Omdat het een beheersfuncie is moet ' sudo ' worden gebruikt.

Controleer de parkeer-stand

(tik in, of kopieer en plak)

sudo hdparm -B /dev/sda

Hierna zal dan iets verschijnen als "APM_level = 254"

Pas de waarde aan met
De waarden voor parkeren en stilzetten van de hdd zijn 1 tot 127.
De waarden voor parkeren zonder stilzetten van de hdd zijn 128 tot 254.
Met 255 wordt hdparm genegeerd (geen parkeer-stand).

(tik in, of kopieer en plak)

sudo hdparm -B 254 /dev/sda

Hierdoor wordt de parkeer-stand op 254 gezet wat een normale waarde is. Het schakelt de parkeeracties niet helemaal uit, maar wordt beperkt tot het absolute minimum en zal het klikken hierdoor niet meer worden veroorzaakt.

Voordeel: een laptop wordt hierdoor wat sneller.

Nadeel: een wat hoger elektriciteitsverbruik. En dus een iets kortere accuduur.

Overige

Type in de terminal ' hdparm -help ' voor een korte Nederlandstalige uitleg over het gebruik.

Type in de terminal ' man hdparm ' voor een uitgebreide korte Engelse uitleg over het gebruik.

Zie ook

Bash shell commando's

Referenties & bronnen

Harde schijf maakt klikgeluid (forum vraag).