Luckybackup

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken
Luckybackup
LuckyBackup.png
Informatie
Type Backup en synchroniseren
Officiële site Sourceforge
Licentie GPLv3
Instal via Softwarebeheer
Locatie Menu
> Hulpmiddelen > Luckybackup
> Beheer > Luckybackup systeem

Lucky-backup is een back-up programma dat gebruikt maakt van rsync.

Met rsync worden gegevens gesynchroniseerd, wat betekent dat alleen gegevens worden gekopieerd die niet hetzelfde zijn. Dit maakt de procedure zeer snel.

Elke bron en doel locatie kan worden gebruikt.

De Luckybackup versie in Linux Mint Silvia - Cinnamon is 0.4.8-2 en heeft 713KB schijfruimte nodig.

Wat

Luckybackup is een programma met twee mogelijkheden. Door gebruik van rsync gaat het na de eerste back-up in beide gevallen zeer snel.

 • Back-up
Gebruik dit om een back-up te maken en te onderhouden.
Hiermee wordt de reservekopie gemaakt of aangevuld als er verschillen zijn tussen bron en doel locatie.
Gegevens die niet in de bron staan worden in de back-up gewist als dat bij 'Command Options' is aangegeven.
 • Rsync
Gebruik dit om gegevens in bron en back-up gelijk te maken.
Hiermee worden gewijzigde of ontbrekende gegevens in beide locaties aangevuld of aangepast.
Er worden hiermee geen gegevens uit bron of doel verwijderd.
Bron- en doellocatie.

Hieraan zijn geen beperkingen verbonden. Deze kunnen intern en extern zijn.

Mappenstructuur en bestanden.

De back-up bevat alles uit de originele locatie zoals het is. Hierdoor kan een enkel onderdeel uit de back-up eenvoudig worden teruggeplaatst, ook zonder Lucky-backup te gebruiken.

Instelmogelijkheden.

Bron- en doellocatie kan eenvoudig worden geselecteerd door aanklikken.

Lege of niet bestaande mappen en bestanden in de back-up wissen.

Verschillende onderdelen in een aangegeven volgorde uitvoeren.

Mogelijkheid om bepaalde onderdelen van een map wel of niet te verwerken.

Waar

Lucky-backup kan worden geïnstalleerd met SoftwareBeheer en heeft twee versies.

De versie voor gewone gebruikers kan alleen de gebruikers-mappen bewerken en is terug te vinden in het Menu bij Hulpmiddelen.

De root versie (super-user) kan alle mappen bewerken en is terug te vinden in het Menu bij Beheer.

Hoe

Lucki backup, basis venster

In het hoofdvenster wordt de status van een onderdeel aangegeven met een symbool.

 • Een niet geselecteerd onderdeel wordt voorafgegaan door een Help-browser.svg.png
 • Een geselecteerd onderdeel waarvan een apparaat niet is aangesloten zal een Fxemoji u274C.svg.png tonen.
 • Een selectie die uitvoerbaar is zal worden aangegeven met 48px-Dialog-accept.svg.png.
Dry
Een probeercessie starten van de geselecteerde onderdelen. Hiermee kunnen fouten worden gevonden, maar er wordt niets werkelijk geschreven.
Run
De selectie(s) uitvoeren in de aangegeven volgorde.

Instellen

Om een backuplocatie te kunnen toevoegen, modificeren of gebruiken moeten de bron en doel opslagapparaten zijn aangesloten en beschrijfbaar (aangekoppeld) zijn.

Add - Een nieuwe bron/doel locatie instellen.
Er zal een nieuw venster openen om gegevens voor bron en doel in te stellen.
Hierin is het ook mogelijk om de back-up handelingen te verfijnen.
Remove - Een onderdeel verwijderen.
Selecteer een onderdeel en klik op Remove.
Hiermee wordt dat onderdeel uit de lijst verwijderd.
De back-up van dit onderdeel wordt echter niet automatisch verwijderd. Het kan wel handmatig worden verwijderd.
Modify - Een onderdeel aanpassen.
Hier zijn alle instellingen van dat onderdeel ingevuld.
Bij Add worden de onderdelen beschreven.

Add

ADD, hoofdvenster

Na het invullen van alle gegevens moet op de knop Validate worden geklikt en kunnen de instellingen worden gecontroleerd.
Druk daarna op Okay om de instelling te bevestigen of op Cancel om de instelling te verwijderen.
Druk nogmaals op Okay om de instelling in de lijst op te nemen.

Merk op: Bij Advanced zijn de knoppen Validate, Okay en Cancel aan de onderkant van het venster verscholen. Met de schuifbalk of door het venster verticaal te vergroten worden ze zichtbaar.

Name - een naam voor dit onderdeel.
Deze naam zal in het hoofdvenster worden getoond.
Type: Backup of synchroniseren
Type - Een back-up maken of synchroniseren. (zie Tips)
Een backup maken van bron naar doel of synchroniseren van bron en doel.
Source - Vul de bronlocatie in.
Of klik op het icoon rechts naast de invulregel waarna in een venster een map kan worden gekozen.
Distination - Vul de doellocatie in.
Of klik op het icoon rechts naast de invulregel waarna een locatie kan worden gekozen.
Let op Alleen de partities van gekoppelde drives en usbsticks zijn zichtbaar.
- Klik bij "Destination" op het symbool recht van die regel.
- Selecteer "Computer"
- Klik op het Drive symbool.
- Selecteer "Media".
- Klik op de gebruikersnaam.
En ziedaar, alles gekoppelde partities.
Do NOT create ... - Maak geen nieuwe mappen.
Selecteer dit niet met een eerste back-up omdat er dan niets wordt gekopieerd.
Snapshots - Bewaar het aantal aangegeven backups (minstens een).
Exclude, geen back-up maken van ...
Advanced - Zes extra instellingen.
In deze zes tabbladen kunnen diverse instellingen worden aangepast en verfijnd.
- Discription - een beschrijving van het onderdeel.
- Exclude - Aanklikken wat niet in de back-up moet komen. (zie afbeelding)
- Include - Extra mappen en/of bestanden toevoegen.
- Remote - Via een server mappen en/of bestanden gebruiken.
- Command options - Map en bestand eigenschappen instellen
Command options
 • Preserve ownership - De mappen zullen aan de originele gebruiker verbonden blijven.
 • Preserve permision - De rechten van de mappen en bestanden zullen niet veranderen.
 • Preserve symlinks - Soft-linken uit het origineel worden niet aangepast. (zie Softlink)
 • Preserve device - Bewaar de gegevens over apparaten.
 • Preserve hard links - Dit zal problemen geven als de bestand-locatie waarnaar wordt verwezen in de nieuwe situatie is gewijzigd. (zie Hardlinken)
 • Use nummeric group - Hiermee zal de gebruikers- en groepsnaam woorden veranderd in het nummer.
 • Delete files - Hiermee worden mappen en bestanden die niet in de bron staan uit de back-up verwijderd. Dit kan niet met synchroniseren.
 • Recurse - Hiermee worden de directorys en subdirectorys doorzocht.
 • Skip newer - Onderdelen met een nieuwere datum zullen niet door oudere worden aangepast. Vooral van belang bij synchroniseren en met meer gebruikers.
 • Ignore CVS - Een speciaal systeemindeling dat ook door GNOME wordt gebruikt.[1]
 • Distination is FAT - Selecteer dit als de back-up op een fat (windows) partitie komt.
 • Attempt super-user - Er wordt geprobeerd om root rechten te gebruiken als dat nodig is.
- - User defined - Onderin Command options zit een venster met andere mogelijkheid om eigen instellingen in te voeren.
- Also - Mogelijkheid voor andere Command options.
Pijlen - Sorteer onderdelen
Hierdoor wordt de volgorde bepaalt waarin ze worden uitgevoerd.
Selecteer een onderdeel en schuif deze met behulp van de pijlen naar boven of beneden.

Tips

Back-up voorbeeld

Met back-up wordt de inhoud van een locatie naar een doel gesynchroniseerd.

/home/gebruiker naar /media/Backup/
Hierdoor wordt op de back-up locatie een map /Backup/gebruiker aangemaakt.

Met /home/gebruiker naar /media/Backup/gebruiker wordt op de back-up locatie een map /Backup/gebruiker/gebruiker aangemaakt.

Synchroniseer voorbeeld

Met synchroniseren wordt de inhoud van beide locaties gelijk gemaakt.

/home/gebruiker/ wordt gelijkgemaakt met /media/Backup/gebruiker/.
Hier zijn beide locaties dus wel expliciet aangegeven.

Zie ook

Bronnen en referenties

 1. Wikipedia Concurrent Versions System