ProgramStarter

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken

Een programmastarter is een klein menu of programma waarin de commando's staan om een programma te starten. Het wordt ook menustarter, programmalader of opstartlader genoemd.

Soms wordt een starter voor het Mint-menu niet aangemaakt door programma's die uit externe bronnen zijn geïnstalleerd.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om toch een Menu-starter te maken zodat het programma via het Menu kan worden gestart.

In dit artikel wordt geprobeerd om alle mogelijkheden aan te geven.

Starter venster

Werking

Een programmastarter werkt als een soft link en wordt meestal door een knop met een afbeelding (icoon) aangegeven. Als daarop wordt geklikt start het gewenste programma met de in de starter aangegeven instellingen. Het Mintmenu maakt gebruik van deze laders en kunnen worden bekeken en bewerkt in het Hoofdmenu.

Programmastarter maken

Op veel plaatsen in Mint staat een regel als "Maak hier een nieuwe starter", b.v. onder de tab "Bewerken" van de menu- of werkbalk, of als rechts wordt geklikt op het Bureaublad. In het Hoofdmenu kan het met de knop Nieuw onderdeel. Dat zijn de linken naar het venster waar de gegevens voor de lader kunnen worden ingevoerd.

Als op Nieuw onderdeel of Nieuwe starter wordt geklikt verschijnt een klein venster met drie of vier lege regels waarvan er twee moeten worden ingevuld, de andere zijn niet verplicht.

1. De eerste regel is de Naam van de starter en is meestal ook de naam van het programma. Dit zorgt ervoor dat de starternaam zichtbaar is in het Mintmenu. Invullen verplicht.

2. De tweede regel is het commando dat moet worden gebruikt om het gewenste programma te starten. Vaak is het vermelden van de exacte programmanaam voldoende, maar soms zijn er meer gegevens nodig om het programma op de juiste manier te starten. Invullen verplicht.

Het commando dat moet worden geplaatst is dus niet altijd gelijk en kan hier niet worden aangegeven. Lees daarvoor de informatie van het betreffende programma.

3. De andere lege regel(s) kan naar eigen idee worden ingevuld en toont die informatie als de starter in het Menu of in het Paneel wordt aangewezen.

4. Er kan een V vinkje worden aan/uit gezet of er is een andere optie om het programma eventueel via de Terminal te starten.

Opstartlader

Voor het automatische opstarten van een programma bij het aanzetten of rebooten van een computer moet een starter in het Opstartmenu worden geplaatst. De gegevens die nodig zijn voor deze Opstartlader staan in de Menustarter en kunnen meestal worden overgenomen in de Opstartlader.

Hieronder de procedure.

Menustarter

Alle Menustarters staan in het Hoofdmenu.

Zoek in het Hoofdmenu naar het programma waarvoor een opstartlader moet worden gemaakt. Klik op het programma en klik dan op Eigenschappen. Het venster dat dan verschijnt heeft de gegevens die voor de Opstartlader nodig zijn.

Opstartlader

Start nu Opstart-toepassingen in het Mintmenu bij Voorkeuren. Een nieuw venster verschijnt, klik daar op Toevoegen. Er verschijnt dan een starter met lege regels,

1. Plaats op de lege regels de gegevens zoals die in de starter van het Hoofdmenu staan.
2. Druk op Opslaan en bij de volgende opstart of reboot van de pc start de nieuwe Opstartlader automatisch het programma.

Als het na een opstart of reboot toch nog niet automatisch werkt, verwijder/plaats dan het 'v' vinkje bij terminal in de Mintmenustarter. Werkt het dan nog niet, lees dan de informatie van het programma nog eens door of er nog iets in de Commandoregel van de starter moet worden aangepast.

Bash starter

Een bash-starter wordt gemaakt met een standaard teksteditor.

Daarin is de eerste regel: #!/bin/bash of #!/bin/sh

Daaronder komt het volledige path naar de programmanaam (hard link)

Dan de editor opslaan en afsluiten.

Hierna moet de starter startbaar worden gemaakt met chmod.

Klik hier voor een volledige beschrijving hoe een bash starter kan worden gemaakt.

Om hiervan een starter (icoon) in het Menu te krijgen moet een menu-starter worden gemaakt (zie hierboven).