Help:Artikelstarten

Uit LinuxMintNL WiKi
Ga naar: navigatie, zoeken
Snelcursus onderdelen

Portaal Snelcursus

Een nieuw artikel starten, is dat moeilijk? Nee, lees deze tekst maar eens
Linux Mint Wiki NL, sinds juni 2014 online, onderdeel van de Nederlandse Local Community van Linux Mint

Een artikel starten in niet handig als er al een vergelijkbaar artikel bestaat. Daarover gaat dit artikel.

Zoek

Het is niet handig om meer dan een artikel over het zelfde onderwerp te hebben. Kijk daarom eerst of er al een soortgelijk artikel bestaat. Daarvoor zijn twee mogelijkheden:

Gebruik de aanwijzing 'Categorieën', 'Alle artikelen' of 'Mint programma's' in de linker kantlijn.
Gebruik het zoekfunctie (links of rechts boven). Het resultaat is dan:
Het artikel, of een lijst met artikelen waarin de gezochte naam voorkomt,
of
'Maak de pagina "zoeknaam" op deze wiki!'. Met "zoeknaam" als rode link.
Een blauwe link is een bestaand artikel. Een rode link is een dode link, een niet bestaand artikel.
Tip: Denk er aan dat het artikel de naam krijgt van de rode link.

Titel aanmaken

Kies een naam van een of twee woorden die duidelijk maakt waar het artikel over gaat. Gebruik geen afkorting als dat niet echt nodig is. Als de naam niet goed is probeer dan opnieuw. Als het de goede naam voor het artikel is klik dan op de rode link.

Daarna verschijnt een nieuw bewerking scherm met 'Bezig met het aanmaken van Artikelnaam' .

Lees de tekst onder de artikelnaam.

Tip: De hulppagina die wordt aangegeven verwijst nog naar de Engelstalige site van Mediawiki.

Er staan vier tabs boven het tekstscherm. Pagina, Overleg, Aanmaken en een ster.

Tip: De tab Aanmaken opent eenzelfde pagina.

Controleer de naam en als alles goed is begin dan met het schrijven van het artikel.

Schrijf de tekst

Houdt rekening met de Vijf pijlers van Linux Mint wiki. Kijk in Artikel schrijven wat wel en niet in een artikel mag staan.

Tip: Maak eerst een tekst met een tekstbewerker op de pc en kopieer het daarna in het tekstvenster.

Voor het bewerken van de tekst is er een werkbalk bovenaan het tekstvenster met een aantal mogelijkheden die worden uitgelegd in het artikel Werkbalk bewerken.

Onderdeel kopjes

Om van een pagina een inhoudsopgaven te maken gebruiken we onderdeel kopjes. Hiermee wordt de pagina ook overzichtelijker.

= Pagina titel = Wordt niet in de pagina's gebruikt en is specifiek voor de paginatitel.
== Hoofdonderdeel == Twee =tekens voor en na de naam is een hoofdonderdeel.
=== Eerste laag === Drie tekens voor en na de naam voor verdeling van een hoofdonderdeel.    
==== Volgende ==== Vier tekens voor en na de naam verdeelt een laag in onderdelen.

Merk op dat op de 'Overleg' pagina al een knop 'Kopje toevoegen' is geplaatst. Hiermee verschijnt een nieuwe pagina waar in het bovenste deel de titel moet worden ingevuld en in het onderste deel de tekst. Op deze manier wordt het bericht onder de al bestaande berichten van die overleg pagina geplaatst.

Controleer de tekst met de knop 'Bewerking ter controle bekijken' (onderaan) voordat de tekst wordt opgeslagen.

Spelling

Een verkeerd gespeld woord is rood onderstreept. Woorden in een andere dan de standaardtaal worden meestal ook rood onderstreept, er wordt echter geen vertaling van gegeven.

Tip: Klik met de muismenuknop op het woord om het te verbeteren. Zie ook de tip bij Schrijf de tekst.

Voor de opmaak van de tekst kan ook het artikel Pagina opmaak worden geraadpleegd.

Plaats een categorie onder aan de tekst.

Controleer

Als alles is geschreven, controleer dan het nieuwe artikel met de knop 'Bewerking ter controle bekijken' onder het tekstvenster.
Boven het bewerkingsscherm verschijnt dan het nieuwe artikel en kan worden bekeken of alles goed wordt weergegeven.
In het bewerkingsvenster kunnen dan eventueel nog wijzigingen worden aangebracht.

Opslaan

Als alles naar wens is kan het nieuwe artikel worden opgeslagen met de knop 'Opslaan' onder het tekstvenster. Het artikel kan nu door iedereen worden gelezen.

Tip: Denk eraan dat U verantwoordelijk bent voor de tekst die U opslaat.